logo caritasWat is CARITAS?

Caritas betekent in het latijn:  liefdevolle zorg

De Parochiële Caritasinstelling(PCI) wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn door zorg en aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften van mensen in de gemeente Arnhem, Rheden en Rozendaal.

 

Voor wie bedoeld?

Voor mensen en groepen in de gemeente Arnhem, Rheden en Rozendaal, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en (tijdelijk) geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere instanties. Ook projecten ten behoeve van deze mensen komen soms voor financiële ondersteuning in aanmerking.

Welke hulp wordt geboden?

De parochiële caritasinstelling biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Betrokkenheid en een luisterend oor.
  • Een helpende hand om iemand op weg te helpen gebruik te maken van (overheids) voorzieningen.
  • Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties

De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

Hoe te bereiken?

Als u mensen uit uw omgeving kent die tijdelijke hulp of ondersteuning nodig hebben, dan kunt u ze attenderen op het bestaan van de Parochieële Caritas Instelling.

Telefonisch zijn wij  bereikbaar via:

Giften voor de Parochiële Caritasinstelling kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL43ABNA.041.17.72.740 t.n.v. PCI St.Eusebius.

Fotokrant