Hoe kunt U bijdragen

Collecten
Ongeveer eenmaal per maand en in ieder geval met de Kerstmis wordt tijdens de viering de tweede collecte gehouden voor het werk van de PCI St.Eusebius.

Giften
Giften kunt u storten op nummer; NL43ABNA.041.17.72.740 t.n.v. PCI St.Eusebius.
De PCI St. Eusebius heeft een Anbi erkenning onder nummer RSIN 824141490.

Schenkingen
Een aanleiding tot een schenking kan mogelijk zijn een bijzondere gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld ; een (bijzondere) verjaardag, trouwdag of een ander jubileum. Het is fijn om dan ook anderen op deze wijze hierbij te betrekken onder het motto ‘feest vieren doe je met elkaar”. Uw schenking kunt u storten op nummer; NL43ABNA.041.17.72.740 t.n.v. PCI St.Eusebius.

Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk 
Periodieke schenkingen, voor minimaal 5 jaar, zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen. Afhankelijk van het belastbare inkomen en leeftijd is de aftrekbaarheid 16-31-42 of 52% Indien gewenst willen wij graag u nader informeren over de mogelijkheden. Heeft u geen nadere informatie nodig dan kunt een Overeenkomst periodieke schenkingen hier downloaden

Legaten
In het testament kan ook de PCI St.Eusebius als erflater opgenomen worden. Hierbij kan men kiezen dat het legaat gebruikt kan worden voor de jaarlijkse uitgaven maar kan ook toegevoegd worden aan het vermogen. Alleen de opbrengst is dan jaarlijks te besteden. Het testament moet bij een notaris worden vastgelegd.

Sponsering van concrete projecten / Acties 
Sponsering van projecten/acties vindt op beperkte wijze plaats.

De PCI St.Eusebius is een zelfstandige instelling met eigen jaarrekening en streeft een goede samenwerking met de Parochie St.Eusebius na. Het bestuur is gebonden aan de betreffende richtlijnen van het Bisdom Utrecht.

Fotokrant