Aanvragen PCI januari t/m augustus 2021​

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

66

1

37

18

3

6

1

Fotokrant

Go to Top