Stand  per 31 maart 2021.        
           
Uitgaven van  januari t/m maart 2021      
Individueel  € 2.577,00        
In Sodba,  €              -          
Projecten  €     400,00        
Totaal  € 2.977,00        
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)      
           
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve de inzet van vrijwilligers,  ook uw financiele steun nodig.    
(zie'' Hoe bijdragen'')          
Inkomsten van januari t/m maart 2021      
Collecten  €     934,55        
Giften/schenkingen  € 1.058,00        
Totaal  € 1.992,55        
(Inkomsten excl.rente en dividend)        
           
Specificatie collecten        
31 januari  €     159,00 in vieringen en digitaal  
28 februari  €     775,55 in vieringen en digitaal  
16 mei          
8 augustus          
5 september          
dinsdag 26 september          
dinsdag 27 september          
dinsdag 14 november          
dinsdag 24 december          
dinsdag 25 december          
   €     934,55        
           
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..

Fotokrant

Go to Top