kleine caritas

We leven op dit moment in een rare tijd, we moeten binnen blijven, we moeten afstand van elkaar houden, minimaal 1,5 meter en misschien verlies je zelfs je baan of is er een andere reden dat er minder inkomsten binnenkomen door de COVID-19. Boodschappen doen lukt nog, maar voor sommige onder ons ook met moeite. Rondkomen met een uitkering of na inkomensverlies kan in deze tijd moeilijk zijn.

Sommigen doen daarom een beroep op de Parochiële Caritas Instelling Sint Eusebius (PCI), vragen om steun d.m.v. bijvoorbeeld een kleine eenmalige bijdrage, financiële steun of om bijvoorbeeld (een) voedselpakket(en).

Het werk is er niet gemakkelijker op geworden voor de vrijwilligers van de PCI, huisbezoeken (alleen bij hoge uitzondering) zijn niet meer mogelijk.      De gesprekken met de hulpvragers en overleggen hierover, vinden telefonisch plaats. Dit maakt het werk soms moeizamer omdat de omstandigheden moeilijker in te schatten zijn.

Nu de kerken gesloten zijn voor kerkdiensten loopt de PCI ook veel inkomsten mis. Geld dat we goed zouden kunnen gebruiken om mensen die juist nu onze hulp hard nodig hebben te kunnen helpen of acties hiertoe financieel te kunnen ondersteunen.

Daarom deze oproep aan alle parochianen:

Schenk, indien je het kunt missen, bijvoorbeeld 1% van jouw vakantiegeld aan de PCI. Of geef gewoon het bedrag dat je normaal via de collecteschaal of op een andere wijze zou geven.

(De PCI St. Eusebius heeft een ANBI-status, RSIN nummer 824141490).

Een gift, voor jullie hopelijk een kleine moeite, voor velen een steuntje in de rug. Wie weet, moet je in de toekomst zelf door omstandigheden ook eens aankloppen bij de PCI en zal je het fijn vinden dat ook jij dan geholpen kunt worden. Laten we er samen voor zorgen dat de PCI financiële hulp kan blijven geven aan degene die het nodig hebben en acties hiertoe financieel kan blijven ondersteunen.

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL43ABNA 04117.72.740 t.n.v. PCI St. Eusebius. Giften blijven anoniem. Elke Euro is welkom. Voor (hulp)vragen bel 06-46274261, b.g.g. 026-4424567, of mail naar pci-werkgroep@eusebiusparochie.nl

De PCI wenst jullie allemaal veel sterkte toe voor de komende tijd.

Fotokrant

Go to Top