Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

76

2

44

19

3

7

1

Stand  per 30 september 2021.      
         
Uitgaven van  januari t/m september 2021    
Individueel  €     6.486,00      
In Sodba verband  €               -        
Projecten  €        100,00      
Totaal  €     6.586,00      
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)      
         
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.    
(zie'' Hoe bijdragen'')        
Inkomsten van januari t/m september 2021    
Collecten  €     1.517,61      
Giften/schenkingen  €     7.891,00      
Totaal  €     9.408,61      
(Inkomsten excl.rente en dividend)      
         
Specificatie collecten        
31 januari 159,00 in vieringen en digitaal
28 februari 775,55 in vieringen en digitaal
16 mei  €        583,06 in vieringen en digitaal
13 juni  incl.       
8 augustus  incl.       
5 september   nog niet bekend  
27 september   nog niet bekend  
14 november        
24 december        
25 december        
   €     1.517,61      
         
         
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..
         

 

Aanvragen PCI januari t/m augustus 2021​

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

66

1

37

18

3

6

1

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

62

1

33

18

3

6

1

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

57

0

29

18

3

6

1

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

47

0

24

16

3

4

0

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

36

0

18

12

3

3

0

Stand  per 31 maart 2021.        
           
Uitgaven van  januari t/m maart 2021      
Individueel  € 2.577,00        
In Sodba,  €              -          
Projecten  €     400,00        
Totaal  € 2.977,00        
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)      
           
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve de inzet van vrijwilligers,  ook uw financiele steun nodig.    
(zie'' Hoe bijdragen'')          
Inkomsten van januari t/m maart 2021      
Collecten  €     934,55        
Giften/schenkingen  € 1.058,00        
Totaal  € 1.992,55        
(Inkomsten excl.rente en dividend)        
           
Specificatie collecten        
31 januari  €     159,00 in vieringen en digitaal  
28 februari  €     775,55 in vieringen en digitaal  
16 mei          
8 augustus          
5 september          
dinsdag 26 september          
dinsdag 27 september          
dinsdag 14 november          
dinsdag 24 december          
dinsdag 25 december          
   €     934,55        
           
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

29

0

14

10

3

2

0

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

19

0

9

7

2

1

0

Stand  per 31 december 2020.
   
Uitgaven van  januari t/mdecember 2020
Individueel  €     7.663,00
In Sodba verband  €               -  
Projecten  €     5.775,00
Totaal  €    13.438,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw
 financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'')  
   
Inkomsten van januari t/m december 2020
Collecten  €     3.241,55
Giften/schenkingen  €     6.966,00
Totaal  €    10.207,55
(Inkomsten excl.rente en dividend)
Specificatie collecten        
2 februari incl.    
23 februari incl.    
1 maart  €     1.818,15    
14 juni  €               -   i.v.m. corona
9 augustus  €        356,58    
6 september  €        391,55    
27 september  €        323,95 excl. Martinus
27 oktober      
24 december  €        351,32 totaal 4e kwartaal
25 december      
   €     3.241,55    
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

12

0

5

6

0

1

0

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

102

1

50

26

10

7

8

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

88

0

41

23

10

7

7

Uitgaven van  januari t/m september 2020
Individueel  €             6.089,00
In Sodba verband  €                       -  
Projecten  €                675,00
Totaal  €             6.764,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw
financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'')  
Inkomsten van januari t/m september 2020
Collecten  €             2.890,23
Giften/schenkingen  €             5.005,00
Totaal  €             7.895,23
(Inkomsten excl.rente en dividend)
   
Specificatie collecten  
2 februari incl.
23 februari incl.
1 maart  €             1.818,15
14 juni  €                       -  
9 augustus  €                356,58
6 september  €                391,55
27 september  €                323,95
27 oktober  
24 december  
25 december  
   €             2.890,23
   
Wij bedanken U allen voor uw bijdragen.
   

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

78

0

35

20

10

6

7

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

66

0

28

17

10

6

5

Fotokrant