ouderenOnder het ouderenpastoraat vallen een aantal aktiviteiten die met en/of voor ouderen georganiseerd worden binnen onze parochie. Zo is er een bezoekgroep bestaande uit vrijwilligers die samenwerkt met pastores. Er is een felicitatiedienst aktief voor 80 + in enkele wijken van de stad. Er worden rouwbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de SWOA en de PKN. Al jaren komen mensen die enigszins op leeftijd zijn in een ouderengespreksgroep samen in het parochiecentrum in Velp. Eveneens al jaren organiseert een werkgroep Ouderen& Zingeving bijeenkomsten op de middag in de Emmauskapel. En onlangs is een nieuw initiatief van start gegaan Levensvraagbaak dat zich richt op mensen die aandacht vragen voor hun levens- of zinvragen.

Fotokrant