waalsekerkfront

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een groep vrijwilligers van diverse huize die, geïnspireerd door de christelijke traditie hun gelovig zijn en hun levensbeschouwing op een vernieuwende wijze willen verdiepen en uitdragen. In vieringen, lezingen, leerhuis, workshops enz.
Jansbeek Ekklesia maakt onderdeel uit van de Eusebiusparochie en heeft contacten met verschillende protestante kerken.
www.jansbeekekklesia.nl of www.facebook.com/jansbeekekklesia

Huidige activiteiten van Jansbeek Ekklesia

Vesperviering
Iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur.
Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed.

Themaviering
Iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)
Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Verdieping op de zondagochtend
Iedere 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur.
We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: Allerzielen, Kerst, Viering bij de start van de vastentijd, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed
Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paasviering en een workshop Gregoriaans in het najaar

Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

Fotokrant

Go to Top