tn pelgrimskoorHet Pelgrimskoor is een rouw- en trouwkoor dat sinds kort ook ėėn keer in de twee maanden de gezangen van de Eucharistievieringen in de Martinuskerk verzorgt.
Deze vieringen zijn op zondag om 11.30 uur.
Wij zijn op zoek naar zangers en zangeressen in alle stemgroepen (sopraan, alt, tenor, bas).
Ons repertoire is afwisselend d.w.z. latijn, nederlands, eenstemmig, meerstemmig.

Onze dirigente is Monique Verhoeven, bekend van veel koren in de regio.
Wij repeteren een keer in de twee weken (de oneven weken) in het zaaltje bij de Martinuskerk en wel op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur (dus je hoeft ’s avonds de deur niet uit)
Ook bijzonder is dat onze dirigente alle stukken via een MP3 op de email toestuurt, zodat je ze heerlijk ontspannen thuis kunt instuderen.
Op de repetitie is er dan tijd om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de zang en aan elkaar.
Hebt u belangstelling gekregen voor ons koor dan kunt u zich wenden tot:
Karel Maseland, telefoon: 026-4454029, email: k.maseland@chello.nl of
Jan Hermsen, telefoon: 026-4420179, email: jhhhermsen@planet.nl.

Fotokrant

Go to Top