paaskaarsVan een periodieke gift is sprake als u in een overkomst met de parochie vastlegt dat u tenminste 5 jaar lang een bepaald bedrag zult overmaken. Vroeger moest u hiervoor naar de notaris, maar dat hoeft nu niet meer, dat is veel makkelijker gemaakt. Als u een periodieke schenking wilt doen, kunt u hiervoor een formulier van de belastingdienst invullen en opsturen aan het secretariaat. U kunt het formulier hier downloaden: belastingdienst
Op de laatste pagina vindt u een toelichting. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen aan het secretariaat. Als u hier vragen over hebt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Voor periodieke giften gelden geen drempelbedrag of maximum.
Onze parochie kan alleen voortbestaan als parochianen en betrokkenen financieel bijdragen. Uw bijdrage is daarom zeer welkom en wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie gelden voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen.

Rekeningnummer
Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer:
NL 44 INGB 0002 0447 64

ANBI Status
De R.K. Eusebiusparochie is een zgn. ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Wij zijn daarom verplicht een beleidsplan en jaarcijfers te publiceren. Giften aan een ANBI-instelling zijn in principe aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Belastingdienst en RSIN-nummer
Elke ANBI-instelling heeft een uniek RSIN-nummer. Dit nummer is nodig voor uw belastingaangifte in verband met de belastingaftrek. Het RSIN nummer van de R.K. Parochie St. Eusebius is: RSIN 823351841.

Eenmalige of periodieke giften
De belastingdienst maakt een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften.

Eenmalige giften mogen worden afgetrokken wanneer:
• U de giften doet aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een (ANBI).
• U met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, kunt aantonen dat u de giften hebt gedaan. Als u een kwitantie nodig heeft kunt u dit aan de penningmeester vragen.
• Het totale bedrag van uw giften meer is dan het drempelbedrag. Dit drempelbedrag is 1% van uw inkomen.
U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw inkomen.

Voor periodieke giften gelden geen drempelbedrag of maximum.
Van een periodieke gift is sprake als u in een overkomst met de parochie vastlegt dat u tenminste 5 jaar lang een bepaald bedrag zult overmaken. Vroeger moest u hiervoor naar de notaris, maar dat hoeft nu niet meer, dat is veel makkelijker gemaakt. Als u een periodieke schenking wilt doen, kunt u hiervoor een formulier van de belastingdienst invullen en opsturen aan het secretariaat. U kunt het formulier hier downloaden: belastingdienst
Op de laatste pagina vindt u een toelichting. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen aan het secretariaat. Als u hier vragen over hebt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Waarom zijn de belastingen en schenkingen belangrijk voor u?
Wist u dat als u bijvoorbeeld 40% belasting betaalt en u schenkt ons € 500,- (en u voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor beschreven) krijgt u € 200,- terug van de belastingen. Dus eigenlijk “kost” het u maar € 300,-. Wanneer u dit weet kunt u natuurlijk leuke dingen doen voor dat geld dat u terugkrijgt, of de parochie nog iets extra's schenken.

Legaten
Een derde manier van schenken aan de parochie is door middel van legaten, dan bepaalt u in een testament zelf waar een deel van uw vermogen naar toe gaat na uw overlijden. Hiervoor moet u wel bij een notaris langs, want dit wordt vastgelegd in een testament. De notaris kan precies met u kijken wat wel en niet kan, wat wel en niet verstandig is. Voor een notaris bij u in de buurt kunt u naar www.notaris.nl of u kunt bij ons informeren. Als u over het schenken en de belastingen vragen heeft kunt u hiervoor natuurlijk altijd de penningmeester benaderen of een afspraak maken via het secretariaat.

Fotokrant

Go to Top