oikumene

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor kinderarmoede. Eén op de acht kinderen in Arnhem groeien op in een gezin dat onder de lage inkomensgrens leeft. 
Bidden wij dat wij allen in liefde open blijven staan voor deze kinderen, maar ook voor hun ouders en de anderen kinderen om hen heen, dat er oprechte liefde blijft bestaan.
Dat er zorg is vanuit de kerken en overheid voor het welzijn van deze kinderen opdat er meer eigenwaarde gaat ontstaan voor hun eigen zijn!

Fotokrant

Go to Top