tuan3Aan alle vrijwilligers van de Eusebiusparochie, Arnhem, 19 maart 2020
Beste allemaal,
In deze bijzondere tijd wordt veel van ieder gevraagd. Wij waarderen uw trouwe inzet voor de parochie enorm en we danken u daarvoor. Tegelijk zijn we ons bewust van ieders verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gezondheid, of die van onze naasten.

Als u daarom om persoonlijke redenen tijdelijk toch niet kunt doen wat u gewend bent, willen we u graag van uw taak ontlasten. Daar is alle ruimte en alle begrip voor.

Hoewel al veel activiteiten binnen parochie zijn stil gelegd, neemt dat niet weg dat toch door kan gaan wat mogelijk is. Veel werk kan ook vanuit huis worden gedaan. En ook ontstaan er nieuwe initiatieven. Daar zijn we erg blij mee.

Het laatste kerkelijk nieuws is tot onze spijt, dat de vieringen van Palmpasen tot en met Pasen worden afgelast. Let u op onze website voor de laatste berichten.

Het blijft steeds belangrijk om naar elkaar om te zien.

We danken iedereen voor alle inzet!

Hartelijke groet namens het bestuur,

Pastoor Tuan T. Nguyen

Fotokrant

Go to Top