cameraliveDank aan iedereen die meegeholpen en meegevierd heeft in de Goede Week en Pasen! !Dat we door middel van de liverstream met elkaar waren verbonden heeft ons geraakt en ontroerd. We hebben de vieringen in de eigen kerk moeten missen, maar we hebben toch samen gelezen, gebeden, gezongen en geluisterd.Dank voor het vertrouwen thuis achter PC en laptop en tablet mee te doen. Dank aan alle vertegenwoordigers van de locaties die gekomen zijn om mee te doen. Dank aan de technici voor hun geweldige inzet en begeleiding, dank aan zangers en organisten voor de fijne muzikale omlijsting, dank voor de liturgie, de aankleding van de kerk en de bloemen, en voor de gastvrijheid. We worden bemoedigd door de vele positieve reacties die we van u hebben ontvangen. De komende zondagen zullen we op deze voet verder gaan! Namens het pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor Tuan T. Nguyen en Tista Bobbink waarnemend vice-voorzitter

oikumene

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor de medewerkers van gemeente Arnhem, die dag en nacht klaar staan om er voor te zorgen dat we een stad hebben waar het mooi en veilig wonen is.
Voor wijsheid voor diegene die leiding geven en zitten in de organisatie van de gemeente, voor openheid en vertrouwen tussen deze medewerkers.
Voor een open en goede relatie tussen het bestuur van de stad en haar medewerkers.

collecteIn deze moeilijke tijden vragen wij uw begrip door het vragen van een bijdrage in de 'digitale' collecte.
Als u de eucharistieviering achter uw PC, laptop, tablet of telefoon volgt, is het mogelijk om voor de collecte uw bijdrage te leveren,
via een van de onderstaande betaalmogelijkheden.

1e Collecte: (Martinuskerk) Voor de Parochie / Onderhoud kerk
2e Collecte: (Martinuskerk)  Het charitatieve doel van deze week

H. Martinus Arnhem
Via het parochiesecretariaat: Tel. 026-4424567 (10.00 – 13.00 uur)
Email: secretariaat@eusebiusparochie.nl

Emmauskerk Dieren
emmauskerkdieren@gmail.com (uiterlijk vrijdagavond tot 21.00 uur)
telefoon 06-16427410 (vrijdagavond tussen 19.00 – 21.00 uur)

OLV Visitatie Velp
Tel: 026-3635390 / Mail: visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl
geopend op maandag van 9.30-11.00 u, en donderdag van 9.30-12.00 u

H. Lucas Arnhem
Dit kan via het mailadres: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.
Per e-mail heeft voorkeur.  Zo nodig kunt u bellen naar Maria Buijs 06-51902952 of Gerard Kok: 06.33858855.

bisschoppenBroeders en zusters,

N.a.v. van de mail van 10 oktober jl. met als onderwerp Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus waarin de bisschoppen van Nederland de parochies en religieuze gemeenschappen vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers), zijn er enkele vragen bij de bisdomstaf binnengekomen.
Deze betreffen vooral het maximale aantal toegestane personen bij een uitvaart in een kerk. Immers, de Rijksoverheid hanteert voor uitvaarten in een binnenruimte een hoger aantal dan dertig.

Fotokrant