cameraliveDank aan iedereen die meegeholpen en meegevierd heeft in de Goede Week en Pasen! !Dat we door middel van de liverstream met elkaar waren verbonden heeft ons geraakt en ontroerd. We hebben de vieringen in de eigen kerk moeten missen, maar we hebben toch samen gelezen, gebeden, gezongen en geluisterd.Dank voor het vertrouwen thuis achter PC en laptop en tablet mee te doen. Dank aan alle vertegenwoordigers van de locaties die gekomen zijn om mee te doen. Dank aan de technici voor hun geweldige inzet en begeleiding, dank aan zangers en organisten voor de fijne muzikale omlijsting, dank voor de liturgie, de aankleding van de kerk en de bloemen, en voor de gastvrijheid. We worden bemoedigd door de vele positieve reacties die we van u hebben ontvangen. De komende zondagen zullen we op deze voet verder gaan! Namens het pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor Tuan T. Nguyen en Tista Bobbink waarnemend vice-voorzitter

oikumene

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor kinderarmoede. Eén op de acht kinderen in Arnhem groeien op in een gezin dat onder de lage inkomensgrens leeft. 
Bidden wij dat wij allen in liefde open blijven staan voor deze kinderen, maar ook voor hun ouders en de anderen kinderen om hen heen, dat er oprechte liefde blijft bestaan.
Dat er zorg is vanuit de kerken en overheid voor het welzijn van deze kinderen opdat er meer eigenwaarde gaat ontstaan voor hun eigen zijn!

tn002

Het is weer zo ver. Op zondag 5 juli a.s. gaan de liturgische vieringen in al de kerken van onze parochie weer van start. Deze vieringen vangen aan op de gebruikelijke tijden zoals we voor de uitbraak van het corona-virus gewend waren.
Emmaüskerk te Dieren: 9.30 uur
O.L.V. Visitatiekerk te Velp: 9.45 uur
H. Lucaskerk: 9.45 uur
St. Martinuskerk: 11.30 uur

tuan3Aan alle vrijwilligers van de Eusebiusparochie, Arnhem, 19 maart 2020
Beste allemaal,
In deze bijzondere tijd wordt veel van ieder gevraagd. Wij waarderen uw trouwe inzet voor de parochie enorm en we danken u daarvoor. Tegelijk zijn we ons bewust van ieders verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gezondheid, of die van onze naasten.

Fotokrant