2017

2016

2015

2014

 

Baten

         

Opbrengst effecten

         

coupons/dividend

€       11.410,00

€       11.204,00

€         8.278,00

€         7.913,50

 

Bankrenten

€                 -  

€             25,00

€             95,00

€             157,81

 

Giften

€         5.310,00

€        3.875,00

€         4.500,00

€         5.220,31

 

collectes

€       10.460,00

€       11.480,00

€         8.971,00

€       11.239,97

 

Totaal baten

€       27.180,00

€       26.584,00

€       21.844,00

€       24.531,59

 
           

Lasten

         

Hulpverlening

         

individuele

€       11.169,00

€       11.167,00

€       12.943,08

€       12.078,64

 

Sodba (in oec.verb)

€             922,00

€             88,00

€             35,08

€             148,87

 

Projecten

€         6.745,00

€         7.313,00

€         6.640,50

€         3.100,00

 
 

€       18.836,00

€       18.568,00

€       19.618,66

€       15.327,51

 
           

Bestuurskosten

         

Bankkosten

€             109,00

€             143,00

€             189,00

€             199,09

 

Incasso/provisie

         

representatie/bijsch.

€             614,00

€            602,00

€             814,59

€             203,85

 

Administratie

€             88,00

€             19,00

€             107,15

€             85,39

 

decl.werkgroepen

€                 -  

€                 -  

€                  -  

€                 -  

 
 

€             811,00

€             764,00

€         1.110,74

€             488,33

 
           

Bijdrage

         

Bijdrage DKCI

€         2.384,00

€         2.336,00

€         3.175,93

€         1.895,93

 

(Gez. Caritas Instellingen)

€         2.384,00

€         2.336,00

€         3.175,93

€         1.895,93

 
           

Totaal lasten

€       22.031,00

€       21.668,00

€     23.905,33

€       17.711,77

 
           

Saldo.

€         5.149,00

€         4.916,00

€         -2.061,33

€         6.819,82

 

 

 

 

Fotokrant

Go to Top