Specificatie PCI - Staat van Baten en Lasten

22-3-2017.          
PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten.    
Voorlopig resultaat 2016.        
           
  2016 2015 2014 2013  
Baten          
Opbrengst effecten          
coupons/dividend 11204 8278 7914 5749  
Bankrenten 25 95 158 391  
Giften * 3875 4500 5220 9650  
collectes *1 11480 8971 11240 11426  
Totaal baten 26584 21844 24532 27215  
           
Lasten          
Hulpverlening          
individuele 11167 12943 12079 11866  
Sodba (in oec.verb) 88 35 149 614  
Projecten 7313 6641 3100 5636  
Kerstactie Emmaus          
  18568 19619 15328 18117  
           
Bestuurskosten          
Bankkosten 143 189 199 651  
Incasso/provisie       280  
representatie/bijsch. 602 815 204 401  
Administratie 19 107 85 7  
decl.werkgroepen   0 0 81  
  764 1111 488 1421  
           
Bijdrage          
Bijdrage Bisdom 2336 3176 1896 1846  
  2336 3176 1896 1846  
           
Totaal lasten 21668 23905 17712 21384  
           
Saldo 4916 -2061 6820 5831  
           
* 2013 eenmalige gift St,Antoniushuis 4465,54      
*1  2016 Incl. opbrengst kerstcollecte 2015  Emmauskerk  1061 Euro  
           
 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website