2-3-2016

         

PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten

     

Voorlopig resultaat 2015.

       
           
 

2015

2014

2013

2012

 

Baten

         

Opbrengst effecten

         

coupons/dividend

8278

7914

5749

8046

 

Bankrenten

95

158

391

199

 

Giften *

4500

5220

9650

4950

 

collectes

8971

11240

11426

14103

 

Totaal baten

21844

24532

27215

27298

 
           

Lasten

         

Hulpverlening

         

individuele

12483

12079

11866

8086

 

Sodba (in oec.verb)

35

149

614

15

 

Projecten

5541

3100

5636

4918

 

Kerstactie Emmaus

     

2108

 
 

18059

15328

18117

15126

 
           

Bestuurskosten

         

Bankkosten

189

199

651

512

 

Incasso/provisie

   

280

19

 

representatie/bijsch.

914

204

401

182

 

Administratie

8

85

7

343

 

decl.werkgroepen

0

0

81

351

 
 

1111

488

1421

1407

 
           

Bijdrage

         

Bijdrage Bisdom

1575

1896

1846

2041

 
 

1575

1896

1846

2041

 
           

Totaal lasten

20745

17712

21384

18574

 
           

Saldo

1099

6820

5831

8723

 
           

* 2013 eenmalige gift St,Antoniushuis 4465,54

     

Fotokrant

Go to Top