Inkomsten en uitgaven PCI St.Eusebius
Stand per 30 juni 2019. 
  
Uitgaven van 1 januari t/m juni 2019
Individueel €               4.784,00
In Sodba verband €               1.200,00
Projecten €                   606,00
Totaal €               6.590,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
  
Om onze hulp te kunnen bieden is, behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'') 
  
Inkomsten van 1 januari t/m juni 2019
Collecten €               1.862,90
Giften/schenkingen €               1.636,87
Totaal €               3.499,77
(Inkomsten excl.rente en dividend) 
  
Specificatie collecten 
3 februari €                   486,00
24 februari €                   735,96
10 maart €                   640,94
14 juli  
11 augustus  
1 september  
29 september  
27 oktober  
24 december  
25 december  
  €               1.862,90
  
Wij bedanken U allen voor uw bijdragen.

Fotokrant

Go to Top