Uitgaven van 1  januari t/m december 2017

 

Individueel

           11.169,00

   

In Sodba verband

                922,00

   

Projecten

             6.745,00

   

Totaal

           18.836,00

   

(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)

   

Om onze hulp te kunnen bieden is, behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.

       

(zie'' Hoe bijdragen'')

     

Inkomsten van 1 januari t/m december 2017

 

Collecten

           10.460,28

   

Giften/schenkingen

             5.309,00

   

Totaal

           15.769,28

   

(Inkomsten excl.rente en dividend)

   
       

Specificatie collecten

     

4 februari

                617,82

   

26 februari

                400,85

   

Petersborg 4ekw 2016

                115,00

   

11 juni

                355,43

   

23 juli

                592,43

   

13 augustus

                570,05

   

3 september

                531,12

   

1 oktober

                556,42

   

29 oktober

                596,68

   

24 december

             5.543,53

   

25 december

                580,95

   

 

           10.460,28

   
       

Wij bedanken U allen voor uw bijdragen.

   

Fotokrant

Go to Top