ouderenSamen met de SWOA en de PKN biedt de parochie bijeenkomsten aan voor mensen die kort of langer geleden een dierbare hebben verloren en daar samen met anderen over in gesprek willen gaan. Het blijkt dat velen houvast vinden en steun ervaren aan elkaar. Iedereen is welkom.

 

Vanaf het najaar is een gespreksgroep van start gegaan..

Wanneer een nieuwe gespreksgroep begint zal dit hier tijdig vermeld worden
inclusief nieuwe data met de mogelijkheid om u -indien gewenst- aan te melden.

Fotokrant

Go to Top