walburgvanafkerkDe uitslag van de toebedeling van de stukken van de Walburgis boedeldag is te vinden in de onderstaande tabel. Door de grote vraag moeten we helaas een aantal inschrijvers teleurstellen aan wie we geen stukken hebben kunnen toebedelen. De toebedeelde stukken moeten worden opgehaald op zondag 16 december tussen 14:00 en 17:00 uur in de kerk onder contante betaling van het aangegeven bedrag. Ophalen kan alleen door de persoon die vermeld is op het intekenformulier (eigen deel van het formulier mee nemen) en met legitimatiebewijs. Er kan geen afstand worden gedaan van toebedeelde stukken.

Nog even uitleg: de intekennummers zijn bij de gegadigden bekend. Iedere gegadigde heeft een uniek nummer lopend van 1 t/m 39. De nummers in de derde kolom zijn de nummers van het object waarop is ingeschreven.

Liquidatiecie

Wij hopen dat dit voor vele een blijvende herinnering wordt aan de Walburgis kerk.
De Liquidatie commissie

Fotokrant

Go to Top