JVD VD 1440 tnOp zaterdag 28 mei was er een grote lunch in de Walburgiskerk.
Deze lunch vond plaats in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid.
We wilden scheidslijnen tussen mensen doorbreken en mensen uit alle leeftijden, culturen, godsdiensten etc. met elkaar in verbinding brengen. De hele kerk stond vol met feestelijk gedekte tafels. Al een half uur voor het officiële begin stroomden mensen binnen en toen om 12.00 uur de maaltijd geopend werd waren alle tafels bezet met ruim 250 deelnemers.
(Onderaan dit artikel enkele foto's van Jan van Dalen. (Het hele fotoalbum is hier te vinden)

Mensen uit alle wijken van Arnhem schoven aan, Arnhemmers van overal van de wereld vandaan gekomen, bewoners van de Koepel, bewoners van instellingen voor beschermd wonen, moslims, christenen, ongelovigen, de burgemeester van de stad, ouders en kinderen van de naast de kerk gelegen school etc. Onder het eten ontstonden levendige gesprekken tussen al die verschillende deelnemers. De lunch was heerlijk, de sfeer prima.
Na de lunch konden mensen genieten van een optreden van het Wereldvrouwenkoor en konden ze meedansen met een Syrische dans door bewoners uit de Koepel.
Voor de kinderen was er een verhalenkring, voor jongeren een gametoernooi.
Ieder kon op een klein schilderijtje zijn of haar verbeelding van ‘barmhartigheid’ vorm geven. Van al die kleine schilderijtjes werd één groot collage gemaakt. Mensen konden samen met ouders en kinderen van de Binnenstadsschool aan het werk in de binnenstadstuin, een samenwerkingsproject van de Walburgiskerk, de school en de Kohlmanstichting.
Heel veel deelnemers trok de gesprekskring rondom het thema ‘barmhartigheid’.
Pastoor Zweers vertelde over de betekenis van barmhartigheid in de christelijke traditie en Rabia Karaman deed hetzelfde vanuit de Islamitische traditie.
Rond 14.00 uur werd de middag afgesloten met het zingen van een lied samen met het Wereldvrouwenkoor.
We kunnen nog lang nagenieten van deze zeer geslaagde middag.
Met dank aan alle vrijwilligers!
En speciaal Renée en Egbert de Jong van Dag Hamelen, Annie Gerritsen en Johan Wolters.

De lunch is mede mogelijk gemaakt door:
- RK Parochie Sint Eusebius
- Providebit, Ans en Hans Wouters-Hellebrekersfonds
- Dullertsstichting
- Ronde Tafel Oosterbeek

JVD VD 1425-20160526

JVD VD 1433-20160526

JVD VD 1435-20160526

JVD VD 1441-20160526

 

Fotokrant

Go to Top