walburgvanafkerkIn 2013 is de Walburgis onttrokken aan de eredienst.

Er zijn dus geen katholieke sacramentele vieringen meer.
De locatie is, als locatie van de Eusebiusparochie, nu ’n algemener centrum voor religie en spiritualiteit.
Meer info: Walburgis programmafolder

Alle activiteiten van de Walburgis vind u op: www.walburgisarnhem.nl en facebook.com/walburgisarnhem

JVD VD 1440 tnOp zaterdag 28 mei was er een grote lunch in de Walburgiskerk.
Deze lunch vond plaats in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid.
We wilden scheidslijnen tussen mensen doorbreken en mensen uit alle leeftijden, culturen, godsdiensten etc. met elkaar in verbinding brengen. De hele kerk stond vol met feestelijk gedekte tafels. Al een half uur voor het officiële begin stroomden mensen binnen en toen om 12.00 uur de maaltijd geopend werd waren alle tafels bezet met ruim 250 deelnemers.
(Onderaan dit artikel enkele foto's van Jan van Dalen. (Het hele fotoalbum is hier te vinden)

walburgvanafkerkHet Jaarverslag 2015 geeft informatie over de activiteiten van de Walburgis. In het voorwoord van het jaarverslag leest u meer over de aanleiding voor het maken van dit jaarverslag en de inhoud.

 

Lees hier het jaarverslag van 2015 van de Walburgis.

walburgis

Alle informatie over de Walburgis vindt u in deze folder

De Administratie van de Walburgis is gehuisvest in het gebouw naast de kerk, de  ‘Walburgzaal’  St.Walburgisplein 45.
Telefoon 026- 442 64 69
E-mail: walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl  Website: www.walburgisarnhem.nl
Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur.


 

walburgisRond de jaarwisseling zijn het Beleidsplan 2015-2018 en het Jaarprogramma 2015 door het bestuur van de Eusebiusparochie goedgekeurd.

Daarin zijn de positie, het beleid en de koers van de Walburgis helder in beeld gebracht en voor alle betrokkenen een leidraad voor de nabije toekomst.

Lees de Nieuwsbrief HIER!

LaudenAanvang 10.00 uur

1ste zondag van de maand: Lauden, kloosterlijk ochtendgebed
2de zondag van de maand : Themaviering m.m.v.OLVékoor
3de zondag van de maand : Meditatief uur
4de zondag van de maand : Peuter/Kleuterviering of Leerhuis

 

t walburgisProjectplan Walburgis Status: definitief, versie 8-11-2014

Aanleiding en doel

Wat voorafging Medio 2012 is door een projectcommissie een projectplan voor de Walburgis opgeleverd dat voorzag in een functieverandering voor de Walburgis. Kernpunten in dit plan waren:

Fotokrant