DSC01493Het is in de kerkberichten de laatste tijd wat stil gebleven over de voort up-dategang van de bouw van het orgel. Daarom hoogtijd voor een up-date.

De herbouw van het orgel is nagenoeg klaar en het moment van de herplaatsing van de orgelpijpen is aangebroken (zie foto's hieronder). De volledige elektrische installatie is vervangen en de nieuwe windmachine draait. De verlichting van de koorzolder is weer verzorgd en ook binnen in het orgel zorgt verlichting voor een goed werkklimaat als er gestemd moet worden.

Alle houten orgelpijpen, ongeveer 45 stuks, in lengte variërend van 80 cm tot ruim 3 meter zijn gereinigd, geschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien. De frontpijpen zijn geschuurd en krijgen ook een nieuw (lak)jasje. Alle tongwerken zijn gedemonteerd, gereinigd, gepolijst en weer samengesteld. Voordat de orgelbouwer aan het intoneren, stemmen en plaatsen van de pijpen kan beginnen, wordt de laatste hand gelegd aan de houten windkanalen.

Omdat de koorzolder in Velp ongeveer een meter smaller is dan die van de H. Hartkerk en de toegang tot het koor als het ware dwars door het orgel loopt, hebben we een deel van de orgelpijpen op een andere plaats moeten monteren. Dat betekent dat de bestaande windkanalen slechts gedeeltelijk te gebruiken zijn er een flink aantal nieuw moest worden gemaakt. Dank zij de deskundige handen van een van onze vrijwilligers is dat prima gelukt! Deze week is een begin gemaakt met het testen van het grote aantal elektrische verbindingen tussen de speeltafel en de 296 elektromagneten die de diverse orgelpijpen en registers bedienen. Om deze verbindingen mogelijk te maken zijn er ruim 3000 draden gesoldeerd en is er meer dan 400 meter kabel in het orgel verwerkt.

De organisten treffen voorbereidingen voor het openingsconcert en de grafisch vormgever is druk bezig met het ontwerp van het certificaat dat de mensen die gesponsord hebben zullen ontvangen. Het is misschien ook goed om te melden dat alle werkzaamheden tot nu toe uitsluitend door vrijwilligers zijn uitgevoerd. De orgelbouwer brengt wel af en toe een bezoek waarbij we nuttige adviezen van hem krijgen. Het blijft ook nog steeds mogelijk een kijkje te nemen in het orgel, even een afspraak met Ton Voets of Jacques Hermans is voldoende.

Wij hopen u spoedig met de orgelklanken te kunnen verblijden.
Jacques Hermans

DSC00118

 

DSC00127

DSC00142DSC01643

DSC01527

Fotokrant

Go to Top