maria martinus

Vanaf 6 januari 2016, starten we een wekelijks Middaggebed op de woensdag in de Martinuskerk om half één. We nemen plaats vooraan bij het Maria-altaar, het duurt ongeveer 20 minuten.
Tijdens het middaggebed gaan we samen bidden en psalmen zingen, uit de Bijbel lezen en stil zijn. Op deze manier proberen we het midden van de week te heiligen en ons te bezinnen op ons eigen leven en de Goede God.
U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 

Fotokrant

Go to Top