tn048

Op 3 juli werden 6 kinderen gedoopt in onze Sint Lucaskerk. Dit was ook de laatste keer dat Sandra van der A, Rita Hermsen en Sabine Zewald als doopwerkgroep opereerden. Zij hebben zich jarenlang ingezet om ouders met hun jonge en niet meer zo jonge kind te laten dopen in de Sint Lucaskerk. We zijn hen daarvoor zeer dankbaar.
We zijn dus ook op zoek naar mensen die doopouders en hun kinderen willen begeleiden naar de doop. Wat betekent dat? Er is eens in de twee maanden een doopvoorbereiding. Op deze avond wordt iets uitgelegd over de doop en ook de viering samen besproken.

Ongeveer drie weken later is de doopviering. Afhankelijk van het aantal doopvieringen zijn dit er een of twee op een middag. Graag zoeken we mensen die dat mee willen voorbereiden. Voor vragen en aanmelding kunt u zich richten tot pastoor Zweers, pastoorzweers@gmail.com

Fotokrant

Go to Top