leosmeetsIn de viering waarin hij het Mariavaandel uit De Steeg onthulde in de Emmaüskerk in Dieren, was aan het eind nog een extra plechtigheid: tot zijn verrassing ontving Leo Smeets de Willibrordpenning. Deze onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht was nog aangevraagd door het Parochiebestuur van Levend Water voor zijn grote verdienste in de parochie van De Steeg op het gebied van diaconie, liturgie, MOV en pastoraat, en voorheen in het koor en de locatieraad.

Zijn vrouw Corry werd in de bloemetjes gezet, want zonder haar was het allemaal niet gebeurd. “Een terecht eerbetoon voor iemand die zich altijd met hart en ziel heeft ingezet voor de parochie.” (Regiobode)
Leo en Corry, van harte gefeliciteerd!

Vaandelviering-42

Vaandelviering-45

Fotokrant

Go to Top