VaandelvieringtnBegin van dit jaar was er in de Emmaüskerk een welkomstviering voor de Mauritiusgemeenschap, waarin we het beeld van de H. Mauritius hebben binnen gedragen. Toen al was ook de geloofsgemeenschap uit De Steeg welkom, maar we moesten nog even wachten op de restauratie van het Mariavaandel. Die is nu voltooid. Op 11 oktober was er dus een welkomstviering voor de parochianen uit De Steeg. Als je heel blij met of heel trots op iets bent, dan wil je dat wereldkundig maken en zet je dat op facebook of op je Blog of op je website of anderszins op internet. 

Dàt kon aan het begin van de vorige eeuw nog niet.
De katholieken waren heel trots op hun geloof en lieten dat aan de wereld zien door o.a. processies waarin ze vaandels meedroegen. Elke plaats had zo zijn eigen verenigingen daarvoor, en in De Steeg waren die er dus ook o.a. een Jozef Vereeniging en een Maria Vereeniging. Zij hadden ieder hun eigen vaandel, en met name die laatste – uit 1908 – is nu in de Emmaüskerk opgehangen.
De katholieken van De Steeg hoefden vanaf 1928 niet langer naar de O.L.V. ten Hemelopneming kerk in Dieren – nu alleen nog een toren – maar ze hadden een eigen kerk gekregen, door Jan Stuyt ontworpen nog wel, die óók O.L.V. ten Hemelopneming ging heten. Aldaar hebben de vaandels de laatste decennia een verborgen leven geleid. Processies werden inmiddels ouderwets bevonden. De vaandels werden op monumentendagen wel getoond. Omdat ze deel uitmaken van de geschiedenis van de Steeg zijn zij bij de Oudheidkundige Kring in beheer, maar die met de Patroonheilige van De Steeg is, opgeknapt en wel, opgehangen in de Emmaüskerk. Welkom parochianen uit De Steeg!!
Woorden die op het vaandel staan:
Onder Uwe bescherming nemen wij onze toevlucht
En:
Monstra te esse Matrem in De Steeg
Toon dat u een Moeder bent in De Steeg
Mag dat voor ons allen waar zijn.
Leo Smeets heeft het vaandel onthuld.
Joop van Leeuwen en Hilde Brekelmans hebben het naar zijn plaats gebracht.
De locatieraad heeft uitgetest, wat de beste vlakverdeling zou zijn op het liturgisch centrum. En u ziet op de foto’s, het staat prachtig!

Vaandelviering-4

Vaandelviering-12

Vaandelviering-14


Mogen deze beelden ertoe bijdragen dat wij niet zozeer mensen van de ene plaats of de andere plaats zijn, maar meer en meer mensen van God worden. Mogen wij – uit welke plaats we ook komen – ons thuis voelen bij Hem en bij elkaar.

Han Eerkens
Pastoraal werkster

Fotokrant

Go to Top