2019 10 04 Paulus afbeelding monument Berea1Op donderdagavond 24 oktober en 28 november vinden twee lezingen plaats over de apostel Paulus die worden verzorgd door de theologe Janine van der Kallen. Zij is als pastoraal werkster verbonden aan de Maria Magdalena parochie en heeft zich gespecialiseerd in de studie over Paulus. In dat kader verzorgt zij lezingen en begeleidt ook Paulusreizen naar o.a. Griekenland en Turkije. Paulus was een belangrijk leider van de vroege christelijke kerk en speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom. 

Hij is vooral bekend uit de handelingen der apostelen en de dertien brieven aan diverse geloofsgemeenschappen die samen deel uitmaken van het nieuwe testament. De brieven zijn door de eeuwen heen onderwerp geweest van theologische beschouwingen en disputen. Paulus’ denken heeft enorme invloed gehad op het christelijk gedachtengoed. Tegenover het Joodse christendom stelde hij het Romeins-Griekse denken. Hij was de man die het christendom ook buiten het Joodse kader een plaats wilde geven. Mede door rol van Paulus bij de verdere verspreiding van het christendom, kon dit uitgroeien tot de wereldreligie die het nu is. Rondreizend door het toenmalige Romeinse rijk, met name Klein Azië (nu westelijk Turkije) en Griekenland) stichtte hij diverse geloofsgemeenschappen, waarmee hij contact onderhield via zijn brieven. Daarin komt ook zijn bredere geloofsopvatting tot uiting. Christendom was niet langer een beweging binnen het Jodendom.

Janine van der Kallen zal in een eerste lezing op 24 oktober ingaan op de persoon van Paulus en de betekenis voor de ontwikkeling van het christelijk gedachtengoed. In de tweede lezing op 28 november zal ze vooral de aandacht richten op de missionaris Paulus, rondtrekkend door heel het gebied rond de Middellandse zee en daarbij contacten leggend met mensen en gemeenschappen van diverse culturen.

Beide lezingen in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren, beginnen om 20.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Inloop vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is € 5,00 per avond inclusief koffie of thee. De lezingen wordt georganiseerd onder auspiciën van de Locatieraad georganiseerd door de commissie Emmaüs onderweg’.

Fotokrant

Go to Top