EmmauskerkDe begin 2019 gestarte commissie heeft in de eerste helft van dit jaar een drietal lezingen georganiseerd. Inmiddels is het programma voor de tweede helft van dit jaar gereed en bestaat uit:
24 oktober: Lezing over Paulus met als titel “Paulus, rechtlijnig en veelzijdig, van geboorte tot wedergeboorte” waarbij de persoon Paulus centraal staat;
9 november: Optreden koor ‘Panta Rhei’ met als thema “Herdenken is ook verder gaan”;
28 november: Lezing over Paulus met als titel “Paulus, rechtlijnig en veelzijdig, een man van de wereld” waarbij de reizen van Paulus en zijn evangelisatie centraal staat.

Lezingen over de apostel Paulus op 24 oktober en 28 november
De theologe Janine van der Kallen die in de Betuwe als Pastoraal werker is verbonden aan de Maria Magdalena parochie heeft zich gespecialiseerd in de studie over Paulus. In dat kader verzorgt zij lezingen en begeleidt ook Paulusreizen naar o.a. Griekenland en Turkije

Paulus was een belangrijk leider van de vroege christelijke kerk en speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom. Hij is vooral bekend uit de handelingen der apostelen en de dertien brieven aan diverse geloofsgemeenschappen die samen deel uitmaken van het nieuwe testament. De brieven zijn door de eeuwen heen onderwerp geweest van theologische beschouwingen en disputen. Paulus’ denken heeft enorme invloed gehad op het christelijk gedachtengoed. Tegenover het Joodse christendom stelde hij het Romeins-Griekse denken. Hij was de man die het christendom ook buiten het Joodse kader een plaats wilde geven. Mede door rol van Paulus bij de verdere verspreiding van het christendom, kon dit uitgroeien tot de wereldreligie die het nu is. Rondreizend door het toenmalige Romeinse rijk, met name Klein Azië (nu grotendeels Turkije en Griekenland) stichtte hij diverse geloofsgemeenschappen, waarmee hij contact onderhield via zijn brieven. Daarin komt ook zijn bredere geloofsopvatting tot uiting. Christendom was niet langer een beweging binnen het Jodendom.

Janine van der Kallen zal in een eerste lezing op 24 oktober ingaan op de persoon van Paulus en de betekenis voor de ontwikkeling van het christelijk gedachtengoed. In de tweede lezing op 28 november zal ze vooral de aandacht richten op de missionaris Paulus, rondtrekkend door heel het gebied rond de Middellandse zee en daarbij contacten leggend met mensen en gemeenschappen van diverse culturen.
Beide lezingen in de Emmaüskerk beginnen om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 5,00 per avond inclusief koffie of thee.

Panta Rhei ‘Herdenken is ook verder gaan’ op 9 november
Op zaterdagmiddag 9 november, een week na Allerzielen, zal een zeer bijzonder concert met muziek en teksten rond leven en dood met als thema ‘Herdenken is ook verder gaan’ plaatsvinden in de Emmaüskerk door het muziekgezelschap Panta Rhei uit Arnhem onder leiding van Frank Litjens. Deze groep treedt regelmatig op bij uitvaarten en rouwplechtigheden. Panta Rhei staats bekend om haar hoge muzikale niveau en heeft zich daarmee een naam verworven. Het is een echte aanrader voor iedereen die van religieuze muziek houdt en in deze maand in combinatie met ‘herdenken’.
Deze uitvoering vindt plaats op zaterdagmiddag om 15.30 uur in de Emmaüskerk.
De entreeprijs bedraagt € 10,- p.p. inclusief een consumptie.

Fotokrant

Go to Top