Pastoor-GrondhuisWij ontvingen het bericht dat op 8 juli 2016 te Rotterdam in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis, Priester van het Aartsbisdom Utrecht.
Hij werd geboren te Zwolle op 3 februari 1922. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1948 was hij achtereenvolgens kapelaan te Uithuizen en leraar en moderator spiritus aan het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Apeldoorn. Op 27 oktober 1967 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Dieren en op 1 augustus 1972 volgde zijn benoeming tot pastor van de unit Dieren-Doesburg-Drempt-Giesbeek-Olburgen. (zie het overlijdensbericht)

Fotokrant

Go to Top