IMG 3973 tnDominee Gert Jansen (Ellecom/De Steeg) en pastor Anita Coenraads namen ons op 20 januari (= Zondag van de Eenheid) mee naar Israël waar men uitbundig feest viert. Tijdens de viering werd via het boek Deuteronomium en het Lucas Evangelie de meeste aandacht gevraagd voor "recht doen". Dankzij de christenen uit Indonesië leerden wij breder te kijken om uitsluiten te voorkomen.
Zij introduceerden het thema "oog op recht" naar aanleiding van beide lezingen.

Openluchtdienst Dieren tnOp zondag Trinitatis (27-5) werd in het Carolinapark gevierd dat God vele gezichten heeft: we weten weer dat Hij “ziet, hoort en spreekt”.
Met het voorbeeld van “de gele lis” (die zèlfs in het park aan de waterkant bloeide) en “de triangel” leerde de jongere garde wat de Drieenige God betekent.
Tussen de 300 en 400 mensen waren aanwezig en genoten van deze andere manier van kerken: bijna alle stoelen waren bezet.

IMG 2287 tnDe bloemsiergroep van de Emmaüskerk heeft met enkele prachtige planten de kerkzaal en de patio verfraaid!

Deze plantenbakken zijn gerealiseerd met een gedeelte van de opbrengst van de rommelmarkt van afgelopen zomer.

De planten zijn 'onderhoudsvrij' en niet van echt te onderscheiden!
Een mooie aanwinst voor de Emmaüskerk!

MunstermanEen inspirerende avond in de Emmauskerk van Dieren over wat Maarten Luther ons te zeggen heeft,

voor katholieken en protestanten, en op welke manier wij nog altijd hervorming behoeven.

Spreker was Hendro Munsterman en zo zagen we ook eens het gezicht achter de vele artikelen en facebookberichten.

Zie foto's hieronder.

misdienaarWie wil behulpzaam zijn als misdienaar of acoliet in de Emmaüskerk?
De Emmaüskerk is op zoek naar jongeren of ouderen die als misdienaar (tot circa 16 jaar) of acoliet (vanaf 16 jaar) tijdens vieringen de voorganger, pastoor of pastor, behulpzaam wil zijn.
Jongeren en ouderen die hiervoor belangstelling hebben, maar eerst meer willen weten over de activiteiten die verwacht worden, kunnen zich in verbinding stellen met een van de huidige acolieten Theo Dammers, telefoon 0313-421322, Hans Maas, telefoon 0313-415397, of Jan van Vliet, telefoon 0313-416601.
Opgave is ook mogelijk bij de leden van de Locatieraad van de Emmaüskerk.

20170331 212500De locatieraad van de Emmaüskerk had alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige avond. Maar liefst zo’n 90 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. Het gebeuren moest dan ook in de kerkzaal plaatsvinden, zodat iedereen een plaats kon vinden. In zijn openingswoord stond voorzitter Jan Jansen onder meer stil bij het samengroeien van de locaties Dieren, Rheden en De Steeg binnen de Eusebiusparochie. Een knappe prestatie, mede dankzij de vele vrijwilligers. Deze avond was een dankjewel voor de inzet iedereen, voor elke bijdrage.

In deze tijd is het overduidelijk: zonder vrijwilligers geen (geloofs)gemeenschap. Er waren voor de gelegenheid 3 ‘nonnen’ bereid gevonden de ‘non-sence’ quiz met de aanwezigen te spelen.

EmmauskerkHet Jaarverslag 2018 geeft informatie over de activiteiten binnen de locatie Emmaüskerk te Dieren. Het is vastgesteld door de locatieraad in haar vergadering van januari 2019 en is bestemd voor de parochianen van de Emmaüskerk en andere belangstellenden.

 

Lees hier het jaarverslag van 2018 van de locatie Emmaüskerk te Dieren.

sterVoor de parochianen van de Veluwezoom was er op zondag 6 januari 2019, na afloop van de viering namens de locatieraad een toespraak met een terugblik over 2018 en een vooruitblik op 2019.  
Hier de tekst te lezen van deze toespraak

IMG 0469 tnSinds 2008 wordt in onze regio in week 3 "de Dag van het Jodendom" gevierd.
De laatste jaren biedt de Synagoge haar Sjoel aan voor deze interkerkelijke ontmoeting. De gast en spreker van 2017 was mevrouw Karin van den Broeke, die sinds 2013 de praeses van de Protestantse Kerk Nederland is en veel werkbezoeken in binnenland en buitenland aflegt. De werkgroep "Kerk en Israel" vroeg haar om in te zoemen op het aangereikte thema: "De vreemdeling". Een mooie groep luisteraars hoorde haar allereerst vertellen over de Bijbelse trits "weduwe, wees en vreemdeling" waarvoor opgeroepen wordt te zorgen. In haar verhaal stipte ze daarna de vreemdeling aan die de moderne mens herkent als de vluchteling uit de media.

ramadan tnDonderdagmiddag 7 juli waren afgezanten van de Raad van Kerken Dieren e.o. zeer welkom in de Selimiye moskee aan de Enkweg in Dieren.
De imam ontving graag de vele felicitaties uit de vier aangesloten kerken, waaronder de Emmaüskerk, ter gelegenheid van het Suikerfeest en waardeerde deze geste van de vertegenwoordige lokale kerkgenootschappen.
Thee en Turks fruit stond voor ons klaar.

Tijdens deze ontmoeting met het bestuur deelden we niet alleen blije woorden. Het onderlinge gesprek ging ook (nog) over intolerantie, vredeseducatie, geweld, scholing en de noodzaak van Nederlands sprekende imams.

Pastoor-GrondhuisWij ontvingen het bericht dat op 8 juli 2016 te Rotterdam in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis, Priester van het Aartsbisdom Utrecht.
Hij werd geboren te Zwolle op 3 februari 1922. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1948 was hij achtereenvolgens kapelaan te Uithuizen en leraar en moderator spiritus aan het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Apeldoorn. Op 27 oktober 1967 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Dieren en op 1 augustus 1972 volgde zijn benoeming tot pastor van de unit Dieren-Doesburg-Drempt-Giesbeek-Olburgen. (zie het overlijdensbericht)

IMG 3120 tnHieronder 2 foto's van de geslaagde knutselmiddag op woensdag 16 maart in de patio van de Emmaüskerk te Dieren.


De kinderen, en hun ouders, hebben enthousiast gewerkt aan de mooiste palmpasenstokken.


Daarmee hebben ze vervolgens met Palmpasen trots meegedaan aan de processie door de kerk.

Emmauskerk

Parochianen van de H. Mauritius Rheden, OLVr. Tenhemelopneming De Steeg en de OLVr. ten Hemelopneming Dieren vallen m.i.v. 1 mei 2015 onder de Sint Eusebiusparochie in Arnhem.
Telnr. Secretariaat: 026 4424567; Telnr. voor Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaarten: 026 3703800


Lijst met namen en adressen Locatieraad Emmaüskerk te Dieren

Emmauskerk

Digitale nieuwsbrief februari 2019 Dieren - De Steeg - Rheden 

Parochianen van de H. Mauritius Rheden, OLVr. Tenhemelopneming De Steeg en de OLVr. ten Hemelopneming Dieren vallen m.i.v. 1 mei 2015 onder de Sint Eusebiusparochie in Arnhem.
Telnr. Secretariaat: 026 4424567; Telnr. voor Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaarten: 026 3703800

alfrinkKorte geschiedenis van de voormalige RK Parochies aan de Veluwezoom.
Deze voormalige parochies maken thans deel uit van de locatie Emmaüskerk, Dieren, De Steeg en Rheden, van de Eusebiusparochie.

Dit verhaal is geschreven door Jan Jansen en is hier te lezen.


leosmeetsIn de viering waarin hij het Mariavaandel uit De Steeg onthulde in de Emmaüskerk in Dieren, was aan het eind nog een extra plechtigheid: tot zijn verrassing ontving Leo Smeets de Willibrordpenning. Deze onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht was nog aangevraagd door het Parochiebestuur van Levend Water voor zijn grote verdienste in de parochie van De Steeg op het gebied van diaconie, liturgie, MOV en pastoraat, en voorheen in het koor en de locatieraad.

VaandelvieringtnBegin van dit jaar was er in de Emmaüskerk een welkomstviering voor de Mauritiusgemeenschap, waarin we het beeld van de H. Mauritius hebben binnen gedragen. Toen al was ook de geloofsgemeenschap uit De Steeg welkom, maar we moesten nog even wachten op de restauratie van het Mariavaandel. Die is nu voltooid. Op 11 oktober was er dus een welkomstviering voor de parochianen uit De Steeg. Als je heel blij met of heel trots op iets bent, dan wil je dat wereldkundig maken en zet je dat op facebook of op je Blog of op je website of anderszins op internet. 

Fotokrant