suzannaIn Malburgen is door projectmedewerker Suzanna Louwerse een presentiegroep opgericht genaamd ‘Wijk op weg’. Deze groep, bestaande uit Mirella, Annet, Gerrie, Nico, Trudy en Jan wordt begeleid door Mirjam Schuilenga van het KCMA (Katholiek Centrum Maatschappelijk Activering). Deze groep is een welkome aanvulling op het buurtpastoraat. Want aan buurtpastoraat kan een buurtpastor namelijk niet alleen doen.

 

Om aan ons missionair pastoraat vorm te geven, zoals dit in ons beleidsplan staat (de parochie richt zich naar buiten met het doel contact te maken met de samenleving en de vragen op het spoor komen die gesteld worden aan de kerk en het pastoraat) hebben wij vrijwilligers nodig. Mensen die wonen in de wijk(en) zelf en die problemen of goede initiatieven signaleren in de wijk.

Mensen/vrijwillgers die mee willen werken aan het missionair zijn van onze parochie.
Misschien wordt er van de leden van deze groep extra aandacht gevraagd voor het een en ander in de wijk, in hun eigen straat. Misschien moet een situatie terug gekoppeld worden, naar de buurtpastor, of naar de pastoraatsgroep, die iets zou kunnen ondernemen in of vanuit de Emmauskapel, om iets vanuit de wijk onder de aandacht te brengen of in beelden te vangen.

Zo zie je maar weer hoe wij mensen, elkaar nodig zijn, en kunnen aanvullen, in alle gelederen binnen een gemeenschap.
Op een van de bijeenkomsten van de presentiegroep werden er woorden opgeschreven die te maken hadden met de wijk. De volgende tekst werd gevormd met die woorden:

“Basis van thuiskomst
Het leven is een middelpunt, vliedende kracht, het leven is liefde en geeft verbinding.
Vanuit de basis met liefde goed voor elkaar zorgen, zodat er gezaaid kan worden.
Vanuit stilte en licht is toekomst een opgeruimd gesprek met jou.
Het bloempje danst om haar gele hart.
Ik zie op de achtergrond het afval uit mijn tuin verdwijnen”.
Van binnen naar buiten, op weg, de wijk in.

Presentiegroep veel succes.
Anita Coenraads – Buurtpastor Malburgen

Fotokrant

Go to Top