slang"Moeten jullie deze man helpen terwijl hij een vriendin en auto heeft?" appt een vrouw uit Klarendal me. Deze vrouw woont tegenover het huis waar we met een groepje vrijwilligers aan het klussen zijn. Een verwaarloosde kamer en keuken trekken we leeg en maken we schoon. Een andere wijkbewoner smst me waarschuwend: "laat je niet besodemieteren he, deze meneer is niet van gisteren, kijk uit, hij is niet te vertrouwen, tis een smeerlap."

helpdeskPreek 13e zondag door het jaar OLV-visitatie en Martinus 30 juni 2013 (Kon, 19,16b.19-21, Gal. 5,1.13-18, Lucas 9,51-62)

“Kosteloos en geheel vrijblijvend”. Met deze zin beginnen veel telefonisch marketeers of websites hun verkooppraatjes in de hoop dat je nieuwsgierig en gretig genoeg bent om te happen op weer een nieuwe aanbieding die je als verstandige burger toch niet aan je neus voorbij kan laten gaan. Je bent immers toch geen dief van je eigen portemonnee?

armoedeZoete inval is het bij een gezin. Altijd staat het huis open voor een barbecue, een feestje. Vrienden, buren, familie, allemaal lopen ze binnen bij dit gezin waar altijd alles mag en kan. Totdat vader werkloos raakt en geleidelijk van de WW in de bijstand glijdt.

Het wordt sappelen thuis. Van steeds minder rond moeten komen met een heel gezin. Thuis zitten. Moeilijk vindt het gezin het om hun nieuwe situatie uit te leggen of te communiceren aan hun omgeving. Ze kunnen eigenlijk niet meer zo veel geven en organiseren in en rond hun huis.

foto31tnDe tuin van Inloophuis SintMarten aan het Kerkplein aan de Van Slichtenhorststraat. 1 van de sproeiers van de tuin is Sali.

Beide heren op de foto bezoeken de koffie inloop op dinsdag en donderdagochtenden van 10:00-12:00.

 

 

zegenbedeEen Klarendaller vroeg mij naar aanleiding van het kloosterbezoek bij de Trappistinnen in Oosterbeek wat wij uitdrukken wanneer wij een zegenbede uitspreken. Aan het slot van vieringen zijn wij gewoon bijvoorbeeld de bekende Aaronitische zegenbede uit te spreken. “De Heer zegene u en behoede u; de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In een zegenbede keert God ons zijn vriendelijk aangezicht toe. Het is de moederlijke God die zich vol liefde naar ons, u – mij – neigt.

tnzusterIedere dag reikt het Romeins Missaal ons lezingen van de dag aan. En als de kerk een Heilige of Zalige heeft, soms meerdere op 1 dag. Deze laatste groep vormt de Heiligenkalender. Arnhemmers, Velpenaren en Rozendalers getroost. Er zijn nog best wat open plekken om voor te solliciteren, dus wie weet. De Kerk reikt ons de dikke Week Missaal aan en de Missaal voor Zon- en feestdagen.

Met deze lezingen van de dag die ons met alle gelovigen over de hele wereld verbinden begin ik de dag. Vandaag stond onder meer Mattheus 5 , 13-16 centraal. 11 juni is de sterfdag van de Heilige Barnabas.

geertrozemaPreek OLV-Visitatie te Velp door Geert Rozema
1 Kon 17, 17-24, Ps 30, Gal 1,11-19, Luc 7,11-17

Nog niet zo lang geleden liep ik een wijkbewoner in mijn buurtpastoraat tegen het lijf. Hij vertelde dat een dierbare vriendin overleden was. Zij had vermoedelijk wel een maand in haar huis dood gelegen. Iedereen was aanvankelijk in de veronderstelling dat zij op haar aangekondigde vakantie was. Maar toen het stil bleef rondom haar rezen de zorgen. Er zou toch niets mis zijn gegaan? Hun ergste vrees bleek bewaarheid.

dsc05365 smallAlleen al afgelopen dagen spraken we vanuit het Inloopcentrum en Buurtpastoraat acht huishoudens uit Klarendal, SintMarten en Spoorhoek die sinds de energierekening bij hen op de mat viel in de financiële problemen zitten. De naheffing is groot bij veel mensen. Bedragen van tussen de 500 en 1200 euro circuleren. Wijkbewoners denken in eerste instantie dat het aan de meterkast ligt. Die zal wel kuren hebben en onbetrouwbaar zijn. Anderen zien in dat de winter ook wel ondraaglijk lang en koud is geweest.

 

klussenKlussen? Met je neus er tussen
Het klussenteam Klarendal/SintMarten klust wat aan. Ongelofelijk wat een nieuwe aanvragen alleen al sinds mei binnenkwamen. Een groot aantal is tuin gerelateerd. Of gekoppeld aan aanvragen waar wij de Dullerststichting of de Vincentiusvereniging of Parochiele Caritas Instelling bij hebben gevraagd. De vrijwilligers zijn er druk mee en naar grote tevredenheid van de aanvragers.
 

 

afb0116 smallAfgelopen weken kwam de Buurtservice weer veel in actie.
Op de Voorbroodstraat met behangen en witten. Poe, dat waren stevige klussen hoor. Nadat er eerst nog een opruimronde was geweest. Op de StPeterlaan waren er kleine klusjes aan huis. Op de Klarendalseweg een verhuizing en fiets-reparaties voor een gezin in nood. Op de Agnietenstraat was er via de Volkshuisvesting een klusje binnen gekomen om een wc-pot goed vast te zetten en de wasmachine recht te zetten.

 

geertRadio interview met buurtpastor Geert Rozema over zijn pastoraat
Rozema vertelt over zijn beweegredenen om in dit pastoraat te gaan werken. Presentator Ferdinand Borger interviewt Geert in een studio in de oude binnenstad van Amersfoort.

Interview: http://www.radiokik.nl/kik130127.mp3 
(27/01/2013 Grensgangers, een rondreis langs de randen van de samenleving)

Website: http://www.radiokik.nl/

kruispuntVorige week was er hommeles. Een Klarendalse die eigenlijk in een psychiatrisch ziekenhuis behoort te zijn, was door wijkbewoners gesignaleerd in de wijk.
Volgens bekenden van mevrouw sliep ze alweer gewoon thuis.
Want haar lampen brandden en de tv stond aan. Dit gaf onrust. Dit kan toch zomaar niet, mevrouw is een gevaar voor zichzelf en haar omgeving.


casella tnRetraite mogelijkheden bij zusters Augustinessen te Hilversum

In 2008 was zuster Maria met haar medezusters nog op tv met het programma
Sister Act van de KRO. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1254179 http:/
/www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1254180 Om geld in te zamelen voor het
goede doel.

politieIn mei en oktober ontving het Inloophuis twee groepen politieagenten.
Als vervolg op vorig jaar. En in 2013 gaan we hier vrolijk mee verder. De eerste groep – zie foto – is nog in opleiding.
De andere is een doorgewinterde groep agenten uit stad en regio.
Tijdens de koffie vertelde de buurtpastor over het buurtpastoraat en hun samenwerkingspartners.

afb0116 smallRosendaalsestraat klus, Voorbroodstr, Klarendalseweg, Sloetstr, Schrassertstraat, Noordpad, West- en Zuidpeterstraat

De nieuwe ‘tweede’ Coen deed voor het eerst mee met meteen een stevige klus op de Rosendaalsestraat bij een mevrouw op leeftijd. Samen met twee andere vrijwilligers was het oud behang-afstomen geblazen. Met gehuurde materialen bij gereedschap verhuurzaak Vosz aan de Hommelseweg 41 http://www.degroenevos.nl/GV_gereedschap.html.

burenhulpVolkshuisvesting en een groot Arnhems fonds hielp mevrouw met haar schutting. Attent. Behulpzaam, royaal en netjes. Een vrijwilliger van de Buurtservice hielp mevrouw met het wegwerken van de laatste obstakels in haar tuin. De vrijwilliger zaagde een boom voor haar weg. Nu kan ze de tuin naar eigen smaak in gaan richten.

Een andere wijkbewoonster krijgt binnenkort hulp. Met het weghalen van haar klimop zodat de schilders van Volkshuisvesting aan de slag kunnen. Een oudere Klarendalse bij wie vrijwilligers aan de slag gaan zo gauw de begroting rond is met het fonds kreeg bezoek op haar verjaardag.

voszVerhuishulp op de stJanskerkstraat
Ook vrijwilligers van de Buurtservice verhuizen. En hebben hulp nodig. Voor elkaar en met elkaar. Donderdagochtend stonden vrijwilligers van de Buurtservice klaar samen met vrienden van de vrijwilligster. Om op verschillende adresjes in Klarendal en de Geitenkamp de huisraad bij elkaar te halen en die over te brengen naar de nieuwe woning. Ondertussen was een kennis van de vrijwilligster het vloertje aan het leggen in haar keuken. Binnen twee uur was de klus geklaard.

klarendalschewegEen betrokken Klarendalse die bij de Thuiszorg (stichting thuiszorg middengelderland) werkt als verpleegkundige – zette samen met vrijwilligers van de Buurtservice Klarendal/SintMarten en haar echtgenoot donderdagmiddag de schouders onder een klus bij een oude meneer op een zijstraat van de Velperweg.

Fotokrant