VastenTas-actie160 Vastentassen bezorgden vrijwilligers van de Buurtservice Klarendal/SintMarten en gastvrouwen van het Inloopcentrum aan minima in Klarendal en SintMarten. Als extraatje voor bij het Paasfeest.
Woensdag 17 april en donderdag 18 april was het een komen en gaan van mensen om de 160 Vastentassen samen te stellen, af te halen en te bezorgen. Particulieren en fondsen gaven bij elkaar 2400 euro en daarnaast zamelden verschillende kerken en wijkbewoners lang houdbare levensmiddelen in de afgelopen Veertigdagentijd.

20140409tnIn het inloopcentrum schreven twintig vrijwilligers uit noord en zuid 700 Paaskaarten.

Dit om mensen mooie paasdagen te wensen. Lilian van Klinken coördineerde de actie. Vrijwilligers van het Inloopcentrum zorgden aansluitend voor een lunch.

Een wijkbewoonster die bij TNT post werkte en als vrijwilliger mee schreef bezorgde na afloop een substantieel deel van de postkaarten in Klarendal.

collecteAfgelopen jaar (2013) collecteerden we in onze kerken uit Arnhem, Rozendaal en Velp 8 keer voor de bijzondere noden van het Diaconaalcentrum aan de Van Slichtenhorststraat en de Emmauskapel in Malburgen en het buurtpastoraat Arnhem.

De collectes vanuit onze verschillende kerklocaties brachten ruim 5400 euro op. Hier zijn we ontzettend blij mee en we hebben er veel mee gedaan. Uw bijdrage zorgde er onder meer voor dat:

 

aswoensdagPreek van Aswoensdag door Geert Rozema.

Deze tijd, die nu voor ons ligt, is dé tijd om de stenen weg te halen die ons de toegang ontzeggen tot de bron van waaruit we leven. Vasten om onze eigen bron weer vrij te maken, zodat het leven gevende water van Gods liefde weer voluit mag gaan stromen. Vasten als moment van grote schoonmaak.

 

geertrozemaBegin februari kwam een tv-ploeg van Cordaid langs om het Inloopcentrum en buurtpastoraat Klarendal in beeld te brengen in een kort filmpje.

Als u op deze link klikt dan start het filmpje.


Buurtpastor Geert Rozema

paus-franciscus-iHij mag misschien velen inspireren. Maar wat inspireert hem?
I Promessi Sposi (1842). De Verloofden, Alessandro Manzoni.
In de zomer van 2013 verscheen een interview met paus Franciscus waarin hij vertelt over een boek dat hij drie maal gelezen heeft en opnieuw op zijn tafel heeft liggen. Het gaat om de Italiaanse klassieker I Promessi Sposi uit 1842 van Alessandro Manzoni.
Lees HIER het hele verhaal geschreven door buurtpastor Geert Rozema.

ndc nOp woensdag  22 januari organiseren Compassionate City Arnhem en New Dutch Connections een voorlichtingsavond over Traject Ondernemen in je eigen Toekomst voor – en met Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die nog in procedure zijn.  Dit traject zal vanaf februari in Arnhem worden uitgevoerd.

Uitnodiging vanuit het buurtpastoraat: komt allen! (Zie Bijlage)

stillenachtA change is gonna come. De zwarte Gospel-zanger Solomon Burke zaliger zingt over verandering die er aan zit te komen. Hoop op verandering. Hartstochtelijk verlangen naar een andere koers. Een nieuwe tijding die wacht.
Afgelopen jaar lijkt het alsof de lucht zwanger is van deze hoop. In de kerk met onze nieuwe Paus Franciscus. Door een Amerikaans tijdschrift is hij tot persoon van het jaar verkozen – terwijl hij nog niet eens een vol jaar in beeld is. Met zijn focus op medeleven is hij volgens dit blad een stem van het geweten geworden.

kunstrijk4Op een doordeweekse schooldag voor Kerst bakten kinderen van groep 7 en 8 van Basisschool KunstRijk kerstkoekjes. Ook maakten ze Kerststukjes. Beheerder Ans zorgde via een contact voor vers groen voor de Kerststukjes. Geniaal. Vrijwilligers zorgden voor ranja en begeleiding. Na de koekenbakkerij ging buurtpastor Geert Rozema met leerlingen van groep 8 de wijken Klarendal en SintMarten in om de Kerststukjes en koekjes uit te delen aan mensen op straat. Armen, vreemdelingen, zieken, vrijwilligers, professionals, een moeder met een verslaafde zoon.

eten4Halverwege december trakteerde woningcorporatie Volkshuisvesting 26 vrijwilligers van Buurtservice Klarendal/SintMarten op een etentje in Sonsbeekpaviljoen voor hun goede werken. Het wokrestaurant wist niet wat het overkwam. Het dak vloog van het restaurant van de gezelligheid die we met elkaar genereerden. Onder genot van de heerlijke spijzen en dranken. Als (aardse) beloning of geste voor de goede kluswerken die een groep van twintig vrijwilligers afgelopen jaren verricht voor zoveel mensen in en rond Klarendal, SintMarten en daarbuiten.

 

foto3Donderdagavond 4 december ontstak burgemeester Kaiser de eerste kaars van het Chanoeka feest op het plein van de synagoge in de Pastoorstraat. Met warme hartelijke woorden sprak de burgemeester de menigte toe. Opperrabijn Jacobs verhaalde aan de hand van de actualiteit wat dit lichtjes feest betekent voor de joodse gemeenschap. Tijdens t ontsteken van de kaarsen werd Hebreeuws gezongen. Na de licht ceremonie feliciteerden mensen elkaar met de woorden "nog vele jaren" en andere hartelijke zegen wensen.

carolersDinsdagochtend 19 november kwam het oecumenisch platform Arnhem noord-oost weer bij elkaar onder het voorzitterschap van ds Klaas Touwen in de Lutherse kerk. Verschillende christelijke kerkgenootschappen zijn hier sinds jaar en dag bij aangesloten. Zoals de Anglicanen, Baptisten, Doopsgezinden, Hersteld Apostolische Zendingskerk, Waalse kerk, Evangelische Broedergemeente, Stichting Kruispunt, Protestanste Gemeente Arnhem, OudKatholieken, Lutheranen, Parkstraat Gemeente, Villa Klarendal en wij als RK.

JvDIMG 7366Meer dan honderd scholieren van het Thomas a Kempis college bezochten in de week na SintMaarten de Martinuskerk aan de Steenstraat. Oud docent en pastoor Koos Smits leidde de scholieren als gids rond in de kerk. Docent levensbeschouwing Lennart gaf zijn leerlingen – die kwamen per klas - opdrachten mee, over de bezienswaardigheden in de kerk. Zo gingen zij op zoek naar de Zeven Sacramenten op de glas in lood ramen van het godshuis.

 

10 melaatsenOverweging Diakonessenkerk Oecumenische Viering Luc.17,11-19, 2 Kon. (oec. Leesrooster)
Tien melaatsen wenden zich tot Jezus. Tien onreinen volgens de wet van Mozes. Tien van de gewone samenleving uitgeslotenen. Een groep die samenleefde. In apartheid. Door het lot van hun ziekte gedwongen.

Hoe bestaat het dat uitgerekend zij, deze onreinen, Jezus treffen? Waar vinden zij Jezus – opgesloten en vroom wachtend binnen de muren van de Tempel? Of achter de balie van het Inloopspreek uur van de lokale ziekengenezer? Neen. Jezus lopen zij tegen het lijf terwijl hij door het land trekt, in het grensgebied van Samaria en Galilea. De melaatsen komen Hem tegemoet.

soepfestijnAl vanaf vroeg in de morgen stonden de eerste soepkokers bij Lilian voor de deur van het Inloophuis. Zij kookten in totaal 180 liter soep. Voor zo’n 135 mensen. Ruim 230 mensen kwamen even of langer langs bij alweer het derde soepfestijn van het Kerkplein. 
Kerkplein bewoner Henk-Jan ging vanaf de middag aan de slag met vier vrijwilligers van de Buurtservice Klarendal-SintMarten om de verschillende partytenten op te zetten. Voor de sfeer en gezelligheid en om het kerkplein ‘aan te kleden’. Gelukkig waren ze tegen de regen niet nodig want het bleef droog.

IMG-20130913-WA0001Retraite vanuit Buurtpastoraat en Inloopcentrum bij de Trappistinnen te Koningsoord september 2013
"Een tijd geleden had ik hem al gezien; de uitnodiging voor de retraite. “Erg leuk, maar niet voor mij” dacht ik. Woensdag, donderdag en vrijdag…… “dat gaat niet lukken”.
Tot ik in de week voor de retraite nogmaals de uitnodiging ontving om mee te gaan, er was een plek vrij en het zou me goed doen.

 

p1010245Eetgroep St. Marten in hartje St. Marten bestaat alweer ruim vier jaar. Waar? In Inloophuis St. Marten aan de Van Slichtenhorststraat 34. Dat is tegenover de voormalige St. Anna school en daarna genoemd: Atlas. Inmiddels heet die school KunstRijk met een dependance aan de Rosendaalsestraat. Als het Multifunctionele centrum op het voormalige Menno van Coehoorn-kazerne terrein af is zal de school daar in trekken. Zie http://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl/nieuws/basisschool-atlas-gaat-verder-kunstrijk

slang"Moeten jullie deze man helpen terwijl hij een vriendin en auto heeft?" appt een vrouw uit Klarendal me. Deze vrouw woont tegenover het huis waar we met een groepje vrijwilligers aan het klussen zijn. Een verwaarloosde kamer en keuken trekken we leeg en maken we schoon. Een andere wijkbewoner smst me waarschuwend: "laat je niet besodemieteren he, deze meneer is niet van gisteren, kijk uit, hij is niet te vertrouwen, tis een smeerlap."

Fotokrant