foto carlaSinds enkele jaren hebben we in het Inloophuis Sint Marten een buurtmaatjesproject. Mensen die een maatje kunnen gebruiken worden gekoppeld aan mensen die maatje willen zijn.
De inhoud van het maatjescontact kan heel verschillend zijn. De meeste maatjes bezoeken ouderen die wat eenzaam zijn. Maar er is ook een maatje die wekelijks boodschappen doet voor een oude man, een maatje die oma is voor een kind dat opgroeit met alleen haar moeder, een maatje die mensen helpt met het invullen van formulieren..
Het project is opgezet door Lilian van Klinken, voorheen coördinator van het Inloophuis.

De vraag om een maatje horen we van mensen zelf, maar ook diverse hulpverleners weten ons te vinden.
De grens aan wat wij nog aankunnen was al een tijdje bereikt.
Om het project verder te kunnen laten groeien hebben we in samenwerking met het College van Diakenen van de Protestante Gemeente Arnhem een coördinator aan kunnen trekken: Carla Kool.
Carla is in dienst van het College van Diakenen en wordt ook door hen betaald.
Samen met het College zoeken we naar (externe) financiën om haar aanstelling nog wat uit te kunnen breiden.
De komst van Carla betekent een vernieuwde samenwerking in het Inloophuis met onze protestante broeders en zusters. We zijn hier erg dankbaar voor.
Carla is bereikbaar via het inloophuis en rechtstreeks via c.kool@eusebiusparochie.nl.
Lijkt het u wat om maatje te worden? Neem dan contact met haar op.
Hieronder stelt Carla zich aan u voor.

Ellie Smeekens


Mijn naam is Carla Kool, vanaf 1 september werk ik als coordinator buurtmaatjesproject vanuit het Inloophuis Klarendal/ St Marten.

Ben opgegroeid als derde kind van vijf in een gezin waar altijd muziek klonk. Vrolijke muziek, serieuze muziek, zang, instrumenten - klassieke muziek vooral. Maar naarmate we ouder werden ook andere muziek - Beatles, Adamo, Robert Long, Pink Floyd, La flute indienne. U begrijpt, ik ben een kind van de jaren zestig. Zelf had ik al jong pianoles en deed dat met veel plezier. Het werd nog leuker toen ik met mijn grote broer (viool) en zus (cello) ging samenspelen en als klein zusje een gelijkwaardig muziekpartner werd.

Samenspelen – zo leerde ik - betekent je eigen partij kennen, naar elkaar luisteren, op elkaar afstemmen, elkaar de beurt ‘gunnen’, steeds weer opnieuw met elkaar oefenen en vooral je elke keer weer laten verrassen door wat er al spelend ontstaat.

In mijn dagelijks leven en werk probeer ik ook op deze wijze ‘samen te spelen’.
Als echtgenote, moeder en oma, zus, vriendin en buur, diaken, collega en coordinator.

Graag werk ik komende tijd, waar mogelijk met u samen, aan uitbreiding van het buurtmaatjesproject.

Voorlopig heb ik een dienstverband van 6 uur per week en zal ik met name op de dinsdag voor het project werkzaam zijn. 

Fotokrant

Go to Top