caritasWoensdag avond 23 maart was weer de jaarlijke pci-avond in de kerkzaal in Velp (Emmastraat). Ieder jaar organiseert pci-bestuur en werkgroep een informatieve avond met gelegenheid tot informeel samenzijn.
Tijdens het eerste gedeelte van de avond vertelden twee wijkcoaches – 1 uit Arnhem noord en 1 uit zuid – respectievelijk Marieke Goris en Laurens Cillekens over hun werkzaamheden en waar ze tegen aan lopen. We spraken over de afgelopen 15 maanden sinds de wijkcoaches actief zijn. Er waren veel positieve dingen te melden. Gelukkig was er ook ruimte om kritische noten met elkaar te kraken.

De samenwerking is sterk in sommige wijken van de stad, in andere wijken kan die nog veel beter worden was de indruk. Deze samenwerking zal groeien wanneer we elkaar beter leren kennen. Individuele werkgroepsleden van de PCI zullen zelf meer lijntjes moeten gaan leggen met wijkcoaches en vice versa. Dit lijkt een belangrijke stap naar een meer vertrouwelijke relatie waarin efficienter samengewerkt kan worden ten behoeve van de doelgroep. Zodat we als gemeente Arnhem en Caritas zo goed mogelijk noodhulp kunnen bieden aan noodlijdenden. Bij dit proces hebben we elkaar hartstikke hard nodig en we kunnen veel van elkaars expertise leren.
Als je als coach een gezicht hebt bij de folder die al op je kantoor ligt naast vele andere folders – dan komt de samenwerking sneller van de grond. Koud water vrees, en onbekendheid met elkaar zullen een rol spelen daar waar de samenwerking nog niet of slechts moeizaam van de grond komt..
De gestaag groeiende relaties zullen onderhouden moeten worden. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het zal een proces van lange adem zijn. Dit alles ter meerdere eer en glorie van onze noodlijdenden die onze broeders en zusters (Matt. 25).
Wijkcoaches zullen werkgroepsleden uitnodigen binnen hun team – de PCI-coordinator maakt reeds gebruik van deze mogelijkheid. En over enige tijd zullen in samenwerking met het buurtpastoraat de Arnhemse fondsen uitgenodigd worden bij een groot-wijkteam-overleg. Om de werkwijze van de lokale fondsen toe te lichten opdat zo optimaal en efficient mogelijk gebruik gemaakt wordt door de wijkcoaches van de mogelijkheden die er zijn van Arnhemse fondsen voor Arnhemse armen.
Afscheid van Gerard Meussen
Na de constructieve uitwisseling met de wijkcoaches volgde het informelere afscheid van Gerard Meussen die jarenlang toegewijd diende als Caritas werkgroepslid. Nadat hij vol lof was toegesproken en bedankt door PCI-voorzitter Johan Hermans, speechte Gerard zelf met persoonlijke en mooie woorden over zijn jaren. Hierbij haalde hij een mooie en indringende casus aan naar aanleiding van een werkgroepsbezoek bij een gezin in nood thuis. Publiek geheim was het dat Gerard altijd van die lekkere appeltaart maakte voor de pci-avonden. Samen met andere werkgroepsleden zorgde hij voor lekkere hapjes en drankjes tijdens deze goed bezochte avonden.
Voorzitter Johan Hermans refereerde ook nog aan het prettige werkbezoek dat de DKCI en bisschop Hoogeboom hebben gehad in het Inloophuis SIntMarten. Zowel bisschop als DKCI zijn onder de indruk van werkwijze van onze PCI. Voor dit werk zijn ze ook genomineerd voor de Ariensprijs die op 1 oktober door kardinaal Eijk zal worden uitgereikt in de Walburgiskerk. Schrijf deze datum maar vast op, u bent allen welkom. Nader berichtgeving hierover volgt nog.
p.s. belangstelling om werkgroepslid te worden? meld je dan bij pci-werkgroep@eusebiusparochie.nl of bel: 0646274261.

IMG 5721

IMG 5722

IMG 5723

IMG 5726

Geert Rozema, pastoraalwerker

Fotokrant

Go to Top