vastenmaaltijd 2016 tnOp woensdagavond 9 maart was er een vastenmaaltijd in het Inloophuis Sint Marten.
De maaltijd was georganiseerd in overleg met het Oecumenisch Platform Arnhem Noord.
Vanwege de 40-dagentijd aten we sober; rijst met brood en water.
Kok Mohammed Baban had met wat kruiden, groenten en rozijnen een lekkere smaak aan de rijst gegeven.
Mensen uit parochie, wijk, en Opstandingskerk schoven aan aan tafel. Bijzonder was dat er ook een kleine twintig bewoners van de Koepel, christenen en moslims, mee aten.

We openden de maaltijd met gebed en sloten af met gebed. Johan Rutgers, priesterstudent en stagiaire in onze parochie vertelde wat vasten voor hem betekent. Mohammed Baban vertaalde zijn woorden in het Arabisch. Mooi om te merken was dat enkele van onze gasten uit de Koepel al redelijk Nederlands verstaan en het al wat spreken.
Na afloop hielpen enkelen van hen met de afwas, blij om wat terug te kunnen doen.
De maaltijd ademde een goede geest van openheid, interesse naar elkaar en plezier in de ontmoeting. Een goede voorbereiding op het Paasfeest dat we over enkele weken vieren.
De vrijwillige bijdrage die mensen betaalden voor deze maaltijd gaat naar
Arnhem voor Vluchtelingen en komt dus ten goede aan de bewoners van de Koepel.

vastenmaaltijd 2016 2

vastenmaaltijd 2016 4

Fotokrant

Go to Top