Vormsel

7luikvormselOp welke leeftijd ontvangen kinderen het sacrament van het H. Vormsel?
Het  H. Vormsel ontvang je meestal als je in groep 8 van de basisschool zit, rond het 12de levensjaar dus.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?
In september krijgen alle kinderen die in de ledenadministratie van de parochie staan met de juiste leeftijd en die in groep 8 van een katholieke basisschool zitten een uitnodiging om mee te doen met de vormselvoorbereiding. 

Bovendien krijgen een aantal kinderen die eerder de eerste communie hebben gedaan persoonlijk een uitnodiging, en wordt er  melding over gedaan in de weekbrieven van katholieke scholen en in het parochieblad. Uiteraard kan de vormeling of de ouders zelf contact opnemen met het parochiesecretariaat als het kind niet in de doelgroep zit en ouder is maar wel zijn/haar vormsel nog wil doen.

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?

Er is een gezamenlijke voorbereiding van alle vormelingen in de parochie. Dit houdt in dat vormelingen vijf keer bij elkaar komen.  Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het projekt ‘IN VUUR EN VLAM’ en gaan we tewerk met allerlei verschillende werkvormen. 

Van te voren vindt er voor de ouders een informatie-avond plaats.  En achteraf is er nog een gezellige afsluiting met  een kleine maaltijd waarbij we ook terugkijken op het hele vormseltrajekt. Tot nu toe zijn de vieringen wisselend in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid geweest.

Wat gebeurt er in zo’n Vormselviering?
Allereerst wordt voor de viering de bisschop of één van de andere vormheren uitgenodigd om het sacrament van het Vormsel toe te dienen en om te onderstrepen dat we met een wereldkerk te maken hebben en niet alleen met de plaatselijke kerk. Tijdens deze feestelijke viering spreken de vormelingen de hernieuwde geloofsbelijdenis uit. Toen ze gedoopt werden deden hun ouders dit, nu is het hun eigen keuze. Vervolgens legt de vormheer de hand op en worden ze gezalfd met olie, als teken van de Heilige Geest die tot de vormeling zal doordringen en hen kracht zal geven. Ze ontvangen een aandenken vanuit de parochie.

Ik ben vroeger niet gevormd. Kan dat nog?
Ja, zeker. Het gebeurt regelmatig dat er volwassenen gevormd worden, je wordt dan opgenomen in de katholieke kerk. Hier gaat dan wel een voorbereidingstijd aan vooraf, meestal gebeurt dit Vormsel op Pinksteren.

 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website