Begroting 2016

euroBijgaand treft u aan de begroting van 2016 
De begroting 2016 maakt deel uit van een meerjarenbegroting welke mede gebaseerd is op het pastoraal beleidsplan 2015-2018. Het bestuur streeft naar een sluitende begroting maar is van mening dat nog meer "bezuinigen" meer "schade" met zich meebrengt dan kortstondig een incidenteel tekort te accepteren.
De begroting is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld op basis van informatie tot en met ultimo 2015.

 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website