eusebiusDe Sint Eusebiusparochie heeft een nieuw pastoraal beleidsplan 2015-2018 met als motto “Geloof in de toekomst!”.

De periode 2011-2014 draaide om fusie en krimp. In 2011 werden de Emmaus en de Wijngaard één parochie. De krimp werd zichtbaar in verschillende kerksluitingen, een veel kleiner pastoraal team en forse bezuinigen op de uitgaven.
De integrale tekst van het nieuwe beleidsplan is hier te lezen.

Fotokrant

Go to Top