Staat van baten en lasten 2015

In de bijlage een beknopt overzicht van de staat van baten en lasten van de R.K. Parochie Sint Eusebius over 2015.

 

LogoEusebiusParochie

 

Beleidsplan 2015-2018 - Geloof in de toekomst!

eusebiusDe Sint Eusebiusparochie heeft een nieuw pastoraal beleidsplan 2015-2018 met als motto “Geloof in de toekomst!”.

De periode 2011-2014 draaide om fusie en krimp. In 2011 werden de Emmaus en de Wijngaard één parochie. De krimp werd zichtbaar in verschillende kerksluitingen, een veel kleiner pastoraal team en forse bezuinigen op de uitgaven.
De integrale tekst van het nieuwe beleidsplan is hier te lezen.

 

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

aartsbisdomIn de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota’s, waarin vergaande plannen werden ontvouwd om te reorganiseren. Wat dat betreft hebben we als Kerk de overheid en het bedrijfsleven ver achter ons gelaten. Vanaf 2002 ontstonden samenwerkingsverbanden tussen de parochies in de vorm van parochieverbanden.
Zie de gehele tekst HIER.
Utrecht, Hoogfeest Christus, Koning van het heelal, 23 november 2014 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

 

Begroting 2016

euroBijgaand treft u aan de begroting van 2016 
De begroting 2016 maakt deel uit van een meerjarenbegroting welke mede gebaseerd is op het pastoraal beleidsplan 2015-2018. Het bestuur streeft naar een sluitende begroting maar is van mening dat nog meer "bezuinigen" meer "schade" met zich meebrengt dan kortstondig een incidenteel tekort te accepteren.
De begroting is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld op basis van informatie tot en met ultimo 2015.

 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website