tn002Van 14 oktober t/m 8 november 2020
Beste parochianen, Allereerst willen wij als team en bestuur onze waardering en dankbaarheid uitspreken voor al die vrijwilligers die zich in de laatste tijd hebben ingezet om er voor te zorgen dat alles in de kerken tijdens de vieringen goed verloopt. We beseffen maar al te goed wat er van veel mensen wordt gevraagd in deze moeilijke tijd en we hopen dat we er uiteindelijk met elkaar er doorheen komen. Maar voor het zover is zullen we moeten blijven zorgen voor elkaars en onze eigen gezondheid. Dat betekent helaas dat we in de komende weken weer een aantal maatregelen moeten nemen. Dit doen we naar aanleiding van de brief van de Nederlandse bisschoppen van afgelopen weekend over het aantal mensen in de kerk en naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag. De maatregelingen duren in ieder geval tot en met zondag 8 november.

We gaan uit van het aantal van 30 kerkgangers voor een viering, daarbij worden de noodzakelijke mensen niet meegerekend. Koster, acolieten, cantor en organist, voorganger, gastvrouwen/heren tellen dus niet mee voor het aantal van 30. Per locatie wordt geregeld hoe mensen zich kunnen aanmelden/registeren voor een viering in de kerk.

Naast de vieringen op zondag gaan ook de doordeweekse vieringen door. Op de website vindt u elke week informatie over de livestream-vieringen.

Naast beperking van het aantal kerkgangers is er ook verzocht om er voor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven en dat er zo min mogelijk activiteiten worden gepland om samen te komen.

Dat betekent dat we, zoals al eerder gemeld, de koren vooralsnog niet kunnen repeteren.

Dat alleen die vergaderingen plaatsvinden die echt noodzakelijk zijn. Met dien verstande dat het ‘zittende’ vergaderingen zijn. Dat wil zeggen, bij binnenkomst een mondkapje op welke pas wordt afgedaan als men zit en weer opgedaan wordt bij het vertrek.

Er wordt geen koffie/thee geschonken (men dient, indien gewenst, zelf een flesje water mee te nemen). Vergaderingen vinden ook alleen plaats in de ruimtes van de parochie waar voldoende afstand kan worden gehouden ten opzichte van elkaar. Dus niet in de thuissituatie bij elkaar komen.

Dat betekent ook dat er géén koffie/thee wordt geschonken na afloop van de viering.

Dat betekent eveneens dat er geen inloopmomenten meer kunnen zijn (bijvoorbeeld in de Emmaüskapel).

En vanzelfsprekend blijft een ieder thuis bij koorts en/of milde verkoudheidsklachten, zowel bij zichzelf als van de gezinsleden.

Belangrijk blijft ook dat we zorgen voor het ontsmetten van de handen, tafels en stoelen. Zorg ook voor goede ventilatie met frisse lucht.

Het dragen van mondkapjes in de kerk is noodzakelijk en wordt alleen afgedaan bij het te communie gaan.

Wij doen graag samen met u ons uiterste best om het virus onder controle te krijgen.

Hartelijke groet,

Bestuur en Pastoraal team

14 oktober 2020

Eusebiusparochie Agenda

October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotokrant

Go to Top