cameraliveDank aan iedereen die meegeholpen en meegevierd heeft in de Goede Week en Pasen! !Dat we door middel van de liverstream met elkaar waren verbonden heeft ons geraakt en ontroerd. We hebben de vieringen in de eigen kerk moeten missen, maar we hebben toch samen gelezen, gebeden, gezongen en geluisterd.Dank voor het vertrouwen thuis achter PC en laptop en tablet mee te doen. Dank aan alle vertegenwoordigers van de locaties die gekomen zijn om mee te doen. Dank aan de technici voor hun geweldige inzet en begeleiding, dank aan zangers en organisten voor de fijne muzikale omlijsting, dank voor de liturgie, de aankleding van de kerk en de bloemen, en voor de gastvrijheid. We worden bemoedigd door de vele positieve reacties die we van u hebben ontvangen. De komende zondagen zullen we op deze voet verder gaan! Namens het pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor Tuan T. Nguyen en Tista Bobbink waarnemend vice-voorzitter

bisschoppenBroeders en zusters,

N.a.v. van de mail van 10 oktober jl. met als onderwerp Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus waarin de bisschoppen van Nederland de parochies en religieuze gemeenschappen vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers), zijn er enkele vragen bij de bisdomstaf binnengekomen.
Deze betreffen vooral het maximale aantal toegestane personen bij een uitvaart in een kerk. Immers, de Rijksoverheid hanteert voor uitvaarten in een binnenruimte een hoger aantal dan dertig.

tn002Van 14 oktober t/m 8 november 2020
Beste parochianen, Allereerst willen wij als team en bestuur onze waardering en dankbaarheid uitspreken voor al die vrijwilligers die zich in de laatste tijd hebben ingezet om er voor te zorgen dat alles in de kerken tijdens de vieringen goed verloopt. We beseffen maar al te goed wat er van veel mensen wordt gevraagd in deze moeilijke tijd en we hopen dat we er uiteindelijk met elkaar er doorheen komen. Maar voor het zover is zullen we moeten blijven zorgen voor elkaars en onze eigen gezondheid. Dat betekent helaas dat we in de komende weken weer een aantal maatregelen moeten nemen. Dit doen we naar aanleiding van de brief van de Nederlandse bisschoppen van afgelopen weekend over het aantal mensen in de kerk en naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag. De maatregelingen duren in ieder geval tot en met zondag 8 november.

tn012Vanmorgen verscheen het advies van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van het gesprek met de overheid van afgelopen maandag.
Het advies kunt u teruglezen op https://www.rkkerk.nl/reactie-r-k-kerk-op-oproep-minister-grapperhaus/
Op de site van RKK (https://www.rkkerk.nl/) of op de site van het bisdom Utrecht (https://www.aartsbisdom.nl/) kunt u altijd het laatste nieuws lezen.Voor ons als parochie is het belangrijk om te weten dat wij zo spoedig mogelijk
moeten terugschalen naar 30 mensen per viering (de bedienaren uitgesloten), dat mensen voortaan worden verzocht om een mondkapje te dragen en dat er geen samenzang kan zijn.

kerkcoronaIn de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. 

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol.

Eusebiusparochie Agenda

October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotokrant