De Parochie

Het Team

 

pastoor tuan

Jozef Nguyen Thanh Tuan (pastoor) pastoor.tuan@eusebiusparochie.nl

Pastoor Nguyen Thanh Tuan is door de bisschop, kardinaal Eijk, per 1 juni a.s. benoemd als nieuwe pastoor voor de Eusebiusparochie.
Het parochiebestuur is zeer verheugd over deze benoeming na het eerder aangekondigde vertrek van pastoor Zweers en ziet met vertrouwen de samenwerking met de nieuwe pastoor tegemoet.
Pastoor Tuan is 50 jaar oud.
Hij is geboren in Vietnam. Zijn schoolopleiding en theologiestudie genoot hij in ons land. Pastoor Tuan is sinds 1999 werkzaam als priester in het bisdom Utrecht, o.a. was hij pastoor in Duiven en Westervoort.

ronald heinen

Ronald Heinen (diaken)  ronald.heinen@eusebiusparochie.nl

p10-11anita

Anita Coenraads-Zernitz (pastoraal werkster) a.coenraads@eusebiusparochie.nl (06-15189911)
Mijn passie voor het werken in het pastoraat, is dat ik er wil ‘zijn’ voor de mensen. 
Present zijn, voor de parochianen, vrijwilligers, mensen in de buurt, collega’s etc.. 
Dit geldt ook voor mensen met een andere religie, traditie en cultuur. 
Ik doe dit door op pad te gaan, naar de ander toe, missionair zijn. 
Niet evangeliserend maar maatschappelijk betrokken met mensen en hierbij is het evangelie mijn vertrekpunt.

ellie

Ellie Smeekens (pastoraal werker) e.smeekens@eusebiusparochie.nl (06-26140616)
God schiep de mens naar zijn evenbeeld en gelijkenis. We lezen het al in het eerste hoofdstuk van het eerste bijbelboek. In mijn werk in het pastoraat en zeker in mijn werk met dak- en thuislozen heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat je als mens gezien wordt in je waardigheid. Dat je je mag laten zien zoals je bent, met al je tekortkomingen en met al het goede dat je in je draagt. Kind van God. Wie je ook bent. En zo verschillend in kleur, karakter, cultuur, godsdienst etc. als we zijn.
Soms is die waardigheid ondergesneeuwd geraakt en moet het opnieuw opgedolven worden. 
Soms geloven mensen er zelf niet meer in doordat wat ze meegemaakt hebben te moeilijk en te pijnlijk is. Samen met mensen op zoek gaan naar wat hen vreugde en levensmoed geeft, naar het beeld van God dat zij in zich dragen, naar verbinding met anderen, geeft ook mij vreugde en maakt ook mij meer mens. Wat ík meegekregen heb in het leven wil ik graag inzetten in het diaconaal centrum en in het buurtpastoraat. Samen met zovele anderen; vrijwilligers en beroepskrachten, in de wijken, kerken en in de Arnhemse samenleving.

 

 
 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website

Recent toegevoegd