petersborgIn het dienstencentrum De Petersborg komen op de laatste zondag van de maand (behalve juli en augustus) twintig tot dertig mensen samen voor een eigentijdse (rk) viering. Enkele wijkbewoners bereiden de vieringen voor en zijn voorganger tijdens de dienst. De aanwezigen breken het woord en het brood met elkaar. Piano- en fluitspel ondersteunen de samenzang en creëren de meditatieve momenten. Na afloop is er voor ieder koffie/thee mét.

biddenBidden voor de vrede.
Het gebeurt iedere vrijdag in 160 steden over de hele wereld, die in het verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld.

Arnhem is onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waar ook Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Deventer en Nijmegen deel van uit maken. De organisatie in Arnhem is in handen van GidS, een oecumenische samenwerking. Dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening is elke vrijdag om 12.30 uur in de Waalse kerk.

rouwverwerking

Iemand verliezen en toch weer verder gaan…..

6 bijeenkomsten voor lotgenoten, januari – juni 2019
In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Onderstaand vindt u nadere informatie. Zie voor meer info bijgaande FLYER!

Fotokrant