misbruikIn nummer 6 van ons parochieblad de WijnPers (2013) stond een met ons gedeeld verhaal over seksueel misbruik in de kerk, dat binnen onze eigen parochie in de jaren zestig en zeventig heeft plaatsgevonden.
De afgelopen jaren is er, mede door het werk van de commissie Deetman veel meer bekend geworden over misbruik en is er een onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers opgericht. Voor het geval  u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft m.b.t. misbruik in de katholieke kerk willen wij u, naast het beschikbaar hiervoor zijn van ons eigen pastoraal team, daarom wijzen op het bestaan van de site Meldpunt Seksueel Misbruik RKK www.meldpuntmisbruikrkk.nl
Daarnaast willen we u verwijzen naar het volgende artikel: Gedragscode Pastoraat

 

vraagtekenDe bezoekgroep van de Sint Eusebiusparochie bestaat uit een aantal vrijwilligers. Samen met de pastores zetten zij zich in om contacten aan te gaan met mensen die daarom vragen.

We willen er zijn voor mensen die vragen hebben over de zin van het leven. De band met de parochie van mensen staat niet centraal.

Wij bieden contact of bezoek door een ervaren vrijwilliger of pastor voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek over levens – of zinvragen.

rvkDit is het bulletin van de Raad van Kerken Arnhem voor de maand januari 2014

 

 

 

aartsbisdomU kunt de oude artikelen lezen op de site van de RKKERK.

Hier kunt u de nieuwe artikelen lezen


 

waardDe Parochie Sint Eusebius blijft voor de continuering voor haar activiteiten volledig afhankelijk van uw donaties/bijdragen. Willen wij ons als geloofsgemeenschap kunnen blijven inzetten voor parochianen en mensen die hulp nodig hebben, dan is uw financiële bijdrage (blijvend!) hard nodig. Velen van u gaven afgelopen jaar een financiële bijdrage en/of een bijdrage als vrijwilliger in de vorm van uw tijd. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar! U kunt hier het machtigingsformulier downloaden. 

ParochiemagaZIN6De Wijnrank, het magazine van de parochie is vernieuwd!

HIER vindt u de 1e editie van 2019!contactHier kun je terecht voor allerlei vragen, aanmeldingen, reserveringen van ruimten en zaken die te maken hebben met de parochie (bijvoorbeeld aanvraag huisbezoek, gesprek met een pastor, ziekenzalving/-zegen en uitvaart) en bestuur

Het telefoonnummer van het secretariaat is 026-4424567

Het Parochiesecretariaat is iedere werkdag geopend van 10.00-13.00 uur

Voor het melden van uitvaarten of voor zeer urgente verzoeken: 026-3703800

U kunt uw vraag e.a. ook stellen via het Contactformulier

secretarieel medewerkers:

  • Els Diesveld
  • Carmen Duijnstee

Adres:

Eusebiusbinnensingel 9
6811 BW Arnhem
Telefoon: 026 - 442 4567

Fotokrant