id 2015 4 mei vieringOp 21 mei kwam een bont en groot interreligieus gezelschap bij elkaar in de moskee aan de Maaslaan (Turkiyem Camii). Om niet vrijblijvend nader kennis te maken met elkaar. Turks-Nederlandse moslims van verschillende moskeeën, en een Surinaams-Nederlandse moslim, mensen van kerkgenootschappen die vertegenwoordigd worden door de Arnhemse Raad van Kerken en mensen uit de meer evangelicale protestants-christelijke hoek. Kortom een bonte groep christenen en moslims (rond de 20 mensen). Geestelijken en niet-geestelijken, bestuurders en ‘gewone’ belangstellenden.

Verschillende mensen kenden elkaar reeds van de sinds 5 jaar gezamenlijk georganiseerde interreligieuze 4-mei vieringen in de Walburgiskerk. (zie fotos). En van het door de gemeente Arnhem georganiseerde “Samen in Arnhem, 12 maart 2015. Waarin we met een groep van ruim 100 mensen spraken over spanningen in Arnhem en hoe hiermee om te gaan.

id 4 mei 2015 id 20150521 204308 resized id 20150521 204312 resized 


Waarom samen komen
Reden van samen komen is de aanslag door extremisten op Charlie Hebdo. Na de aanslagen probeerde Turks Platform Arnhem in samenwerking met burgemeester Herman Kaiser een persbericht op te stellen samen met verschillende Arnhemse kerken. Direct soepel ging deze poging niet. De vraag naar wie we eigenlijk zijn kwam toen op. Zijn we niet gewoon vreemden voor elkaar? En willen we dit zo houden?
Duidelijk is dat de verschillende aanwezige groepen elkaar beter wil leren kennen. Om elkaar te kunnen vinden wanneer de spanningen oplopen in de samenleving. En misschien zelfs wel omdat er oprechte belangstelling is naar elkaars godsdienst en elkaars gebruiken. Want wat weten we nou eigenlijk van elkaar?

 id 20150521 204321 resized  id burgemeester van arnhem id pastor en dominee 


‘Hoe heurt het eigenlijk?’
Wat zijn elkaars gebruiken, waarden en normen? Wat en hoe dragen we bij aan de samenleving als monotheisten met dezelfde stamvader Abraham/Ibrahim? Een paar weken later, 11 juni, kwamen we in kleiner gezelschap weer bij elkaar. Met ook een Marokkaanse deelnemer. In de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid, Malburgen. Hoe gaan we verder met elkaar?
We constateren dat we onze Joodse broeders en zusters nog missen bij dit interreligieuze overleg. En hetzelfde geldt voor de hindoestanen en Boeddhisten en eventueel zelfs de humanisten. Wat de toekomst brengen moge, het zou prachtig zijn als deze groep in de toekomst nog groter zal worden. We kiezen er voor om met de groep die nu bij elkaar zit afspraken te maken voor het komend jaar. Eens in de twee maanden spreken over godsdienstige en (vooral) maatschappelijke thema’s. Met als stip aan de horizon: “om te komen tot een gemeenschappelijke activiteit.”

 id 2015 4 mei viering id dominee 4 mei 2015 


Belang van vertrouwen
Ook zien we allemaal het belang van vertrouwen. Dat dit vertrouwen in elkaar moge groeien de komende tijd. Terwijl we samen op weg zijn. En we indien nodig – wanneer de samenleving dat vraagt - met een gezamenlijk standpunt naar buiten kunnen treden. Om vertrouwen een kans te geven, is het belangrijk, zo spreken we met elkaar af, om met een min of meer vaste groep bijeen te gaan komen de komende tijd. Voorbeeld in deze is voor ons de Arnhemse interreligieuze Bijbel en Korangroep – die al jaren bestaat en toentertijd door wijlen dominee Bouman opgericht is? - dominee Pierre Eigenraam is al jaren actief betrokken bij deze maandelijks bijeenkomende groep in afwisselend de moskee en de kerk.
Op 8 september zullen we weer bij elkaar komen, ditmaal in de Aya Sofia moskee. In de tussentijd alle goeds en kracht gewenst voor alle moslims die nu nog midden in hun Vastenmaand zitten. Een bijzonder pittige, want hete Ramadan. Iedere dag weer opnieuw een goede iftar gewenst broeders en zusters. Mooi initiatief Aya Sofia moskee dat jullie 8 juli verschillende kerken en andere instanties uitgenodigd hebben om samen het vasten te verbreken en christenen kennis te laten maken met het begrip iftar.

id kranslegging op grote plein

Samen de weg van dialoog
Mooi om samen deze weg van dialoog te gaan. Het stemt me hoopvol. Om het gesprek met elkaar aan te gaan. De weg van de vrede. Ik geloof dat dialoog samenwerking, harmonie, eendracht, vrede bevordert. Met vallen en opstaan. Door ons open te stellen voor een echte en oprechte confrontatie van standpunten. Taaiheid zal gevraagd zijn van ons allemaal. Geduld. Kracht en intelligentie. Dialoog maakt het mogelijk dat mensen van verschillende generaties samenleven. Dialoog maakt het mogelijk dat burgers van verschillende etnische en religieuze afkomst samenleven, met verschillende overtuigingen.
Ps mooi om te merken dat bij de interreligieuze 4 mei dodenherdenking dit jaar een grote groep moslims aanwezig was. Verschillende Turkse-Arnhemse moslims vertelden me dat ze zich geïnspireerd wisten door de warme betrokkenheid die de burgemeester toont aan de Turkse groep Arnhemmers. Ze geven aan zich door de Burgervader gezien en gehoord te weten. Het is een prettig gevoel erbij te horen en je niet uitgesloten te weten. Samen vormen wij Arnhem.

id kranslegging

Geert Rozema, buurtpastor van Klarendal/SintMarten/Spoorhoek vanuit rk parochie Sint Eusebius.

Foto's: Jan van Dalen

Fotokrant

Go to Top