Overdracht legaat Ruud Bunnik 21-11-2014 028Op 21 november j.l. werd in aanwezigheid van enkele familieleden van de op 25 oktober 2013 overleden pastor Ruud Bunnik door de executeur-testamentair , Mevr. L. Keizer, de bij diens priesterwijding op 21 juli 1957 van de familie ontvangen kelk met pateen overeenkomstig diens wens overhandigd aan Ab Warffemius, voormalig voorzitter van de Stichting Museum Schatkamer Sint-Walburgisbasiliek.
De kelk en pateen zullen vanaf nu worden tentoongesteld in de Schatkamer van de H.Walburgiskerk. (zie foto's hieronder)

 

 Overdracht legaat Ruud Bunnik 21-11-2014 032

Overdracht legaat Ruud Bunnik 21-11-2014 028

Fotokrant

Go to Top