rijnstateEen ziekenhuis in onze wijk: het heeft zo z’n vóór- en nádelen! Lekker dichtbij voor als we er naartoe moeten, maar al die auto’s. Daar is in het verleden al veel over te doen geweest.
Deze keer echter een heel ander aspect dat ik graag onder uw aandacht breng. De Dienst Geestelijke Verzorging in Rijnstate is een belangrijk onderdeel binnen de organisatie om mensen bij te staan op een ander terrein dan het lichamelijke; immers een mens is niet alleen zijn lichaam, maar evenzeer zijn ziel. Niet voor niets werkt men in de komende jaren ziekenhuisbreed aan het project ‘Zorg met Ziel’, om met name ook aandacht te schenken aan ‘de mens achter de patiënt’.

Geestelijk verzorgers vanuit verschillende levensovertuigingen zijn werkzaam binnen Rijnstate: christelijk (zowel r.k. als protestant), humanistisch en islamitisch, om van dienst te zijn als er bij ziekenhuisopname veel op mensen af komt en er behoefte is aan gesprek of bijstand.
De Geestelijke Verzorging verzorgt ook iedere zondag een oecumenische viering in het auditorium van Rijnstate, dat voor die gelegenheid wordt ‘omgebouwd’ tot een sfeervolle kerkzaal, inclusief een echt pijporgel! Elke zondag om 10.15 uur vindt daar de dienst plaats, met als voorganger één van de pastores uit Rijnstate, met medewerking van de Cantorij Rijnstate of een gastkoor uit de omgeving, en tal van vrijwilligers die de belangstellenden onder de patiënten met bed of rolstoel of lopend vanaf de afdelingen naar de kerkzaal begeleiden. Dat alles om voor patiënten die dat op prijs stellen de zondag tot een echte zondag te maken.
Ook vanuit de wijken rondom Rijnstate komen er belangstellenden naar de dienst. Om een voorbeeld te geven: door de sluiting van de Verrijzeniskerk enige tijd geleden zagen velen hun geestelijk thuis uit de eigen omgeving verdwijnen en sommigen van hen hebben in de Rijnstate-vieringen daarvoor een alternatief gevonden. Natuurlijk zijn zij hartelijk welkom. Enkelen hebben ook hun weg gevonden binnen het vrijwilligerswerk.
Is het wellicht … ook een idee voor u om eens te komen luisteren, kijken of meedoen? U bent (meer dan) van harte uitgenodigd!

Fotokrant

Go to Top