Sociale gerechtigheid

spreukenVerslag van de Leerhuisavond in Dieren met Dodo van Uden
In Deut. 24: 10 – 13 staat de tekst: “Wanneer gij van uw naaste enige schuld te vorderen hebt, zult gij zijn huis niet binnengaan om een pand van hem weg te nemen. Gij zult buiten blijven staan, en de man van wie gij een schuld te vorderen hebt, zal het pand buiten bij u brengen.
Indien hij een arm man is, zult gij u niet te ruste leggen in wat hij u als pand gaf; gij zult hem dat pand bij zonsondergang teruggeven, opdat hij zich in zijn eigen mantel te ruste legge en u zegene.
Zo zal het u tot gerechtigheid zijn voor de Here uw God.”

Lees meer: Sociale gerechtigheid

 

Ledenadministratie van uw parochie SILA

aartsbisdomBeste parochiaan,
Allereerst wens ik als aartsbisschop van Utrecht u van harte een Zalig Kerstfeest!Langs deze weg vraag ik aan het einde van de kerstviering graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van uw parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven.
Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.
Lees HIER de hele brief!

 

Mooie parochiedag 8 oktober

Parochiedag tnDe parochiedag van afgelopen 8 oktober was een mooie dag. De lezing van professor Jozef Wissink was informatief, humoristisch en inspirerend en nodigde de aanwezigen uit te reflecteren op hun eigen barmhartigheid. Dat thema werd in de workshops nog nader uitgewerkt, soms tot plezier van de deelnemers en soms tot bewogenheid. We hebben elkaar ontmoet en (opnieuw) leren kennen. In de afsluitende viering, waarin de elementen van de dag terugkwamen of werden gepresenteerd, waren allen biddend samen in dankbaarheid.

U kunt de lezing van professor Wissink hier nalezen.

Lees meer: Mooie parochiedag 8 oktober

 

Interreligieuze dialoog

cassutoRob Cassuto, onze joodse interreligieuze dialoog vriend uit Nijmegen – kwam onlangs met een nieuw boek, uitgebracht door stichting Pardes:
Reizen door de Tora,‘Van het Begin naar de Berg: Genesis en Exodus’ door Rob Cassuto.
Lezenswaardig als je meer over de eerste twee boeken van de bijbel wil leren –vanuit joods perspectief.
Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen.

Lees meer: Interreligieuze dialoog

 

Een groet en een vraag uit Rijnstate

rijnstateEen ziekenhuis in onze wijk: het heeft zo z’n vóór- en nádelen! Lekker dichtbij voor als we er naartoe moeten, maar al die auto’s. Daar is in het verleden al veel over te doen geweest.
Deze keer echter een heel ander aspect dat ik graag onder uw aandacht breng. De Dienst Geestelijke Verzorging in Rijnstate is een belangrijk onderdeel binnen de organisatie om mensen bij te staan op een ander terrein dan het lichamelijke; immers een mens is niet alleen zijn lichaam, maar evenzeer zijn ziel. Niet voor niets werkt men in de komende jaren ziekenhuisbreed aan het project ‘Zorg met Ziel’, om met name ook aandacht te schenken aan ‘de mens achter de patiënt’.

Lees meer: Een groet en een vraag uit Rijnstate

 

International Mass and biblegroup in english

t martinusEvery first Sunday in the month there is an international mass in the Sint Martinuschurch at the Steenstraat in Arnhem.
The mass is celebrated in English. It starts at 17.00 h exept 6 november when it is at 19.00 h.

There is also an English biblegroup every month from 20-22 h in the parish house, 

Eusebiusbinnensingel 9 6811 BW Arnhem

If you are interested, please contact father Zweers, pastoorzweers@gmail.com.

 

Stilteweekend in de St. Willibrordabdij – Doetinchem

benedictijnen tnZomaar een groepje mensen bij elkaar. Enkelen kennen elkaar min of meer, sommigen ook niet.
Het geloof delen we, is gemeenschappelijk, maar ook heel divers. Van twijfelaar, God is ver weg, tot wetende.
Het weekend is georganiseerd door pastoor Zweers. Een aantal mensen uit zijn vorige parochie hebben het vaker meegemaakt en zijn in de meerderheid.
We ontmoeten elkaar, eten, maken kennis en daarna is het de bedoeling zoveel mogelijk de stilte te bewaren, vooral tijdens de maaltijden.

Lees meer: Stilteweekend in de St. Willibrordabdij – Doetinchem

 

Gedichtenbundels

MHMijn naam is Maria Hilligehekken. Sinds december 2011 heb ik drie gedichtenbundels met levensgedichten uitgebracht. Ik geef ze in eigen beheer uit. Mijn eerste bundel kwam uit op 30 december 2011: Je bent zonder ophouden in mijn gedachten, met 47 levensgedichten. Mijn tweede bundel, Stil Verdriet, ter nagedachtenis aan kinderen en baby's, met 15 gedichten, kwam uit op 1 april 2014. Mijn derde bundel kreeg de titel "De kracht van de Liefde" met 23 gedichten, woorden die het hart raken, uitgebracht op 28 oktober 2015. Als u op mijn website www.mariahilligehekken.123website.nl klikt op "gedichten", leest u uit elke bundel twee gedichten. Ik vind het fijn als mensen troost en herkenning in mijn gedichten vinden.

 

Yad Vashem (Herdenkingsplaats te Jeruzalem)

yadvashemWie ooit in Yad Vashem (Herdenkingsplaats van martelaren en helden, gelegen op de Herzlberg te Jeruzalem) is geweest, zal dat bezoek nooit vergeten. Daarom vergeet ik nooit de Hal der Herinnering,
- met de eeuwige vlam midden in een gebroken bronzen schaal
- met daarvoor de grafkelder, die de as van martelaren bevat
- met de mozaïekvloer, waarvan elk steentje herinnert aan één van de zes miljoen martelaren
- met op de vloer 22 namen van de grootste concentratiekampen
Zie voor volledige tekst de bijlage.

 

Lezing over barmhartigheid met burgemeester Kaiser en professor De Wit

kaiserIn het kader van het door Paus Franciscus afgeroepen Jaar van Barmhartigheid organiseert de Sint Eusebius Parochie Arnhem verschillende activiteiten. Waaronder een lezing over barmhartigheid in de Walburgiskerk, hartje Arnhem - plek waar kardinaal Eijk op 1 oktober ook de Diakonale Ariensprijs zal uitreiken.
Titel van de lezing was: "Barmhartigheid zonder rechtvaardigheid is week en rechtvaardigheid zonder barmhartigheid is wreed." De Arnhemse Burgemeester Herman Kaiser en professor en cultuurfilosoof Theo de Wit leidden de 80 aanwezigen in het thema van barmhartigheid. Burgemeester Kaiser sprak over barmhartigheid en verantwoordelijkheid en poneerde de stelling wel in een barmhartige samenleving te willen leven maar niet in een barmhartige staat.

Lees meer: Lezing over barmhartigheid met burgemeester Kaiser en professor De Wit

 

Vertaling encycliek nu te bestellen

encycliek FranciscusBij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland is vanaf vandaag de encycliek Laudato si’ (‘Geprezen zijt Gij’) van paus Franciscus te bestellen. Het betreft de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen, die binnenkort in druk verschijnt. U kunt de vertaling HIER bestellen.


Lees meer: Vertaling encycliek nu te bestellen

 

Interreligieuze dialoog

id 2015 4 mei vieringOp 21 mei kwam een bont en groot interreligieus gezelschap bij elkaar in de moskee aan de Maaslaan (Turkiyem Camii). Om niet vrijblijvend nader kennis te maken met elkaar. Turks-Nederlandse moslims van verschillende moskeeën, en een Surinaams-Nederlandse moslim, mensen van kerkgenootschappen die vertegenwoordigd worden door de Arnhemse Raad van Kerken en mensen uit de meer evangelicale protestants-christelijke hoek. Kortom een bonte groep christenen en moslims (rond de 20 mensen). Geestelijken en niet-geestelijken, bestuurders en ‘gewone’ belangstellenden.

Lees meer: Interreligieuze dialoog

 

Doordeweekse vieringen in de Eusebiusparochie

zweersMet het vertrek van pastoor Smits was het maar beperkt mogelijk om door de week de eucharistie te vieren in de Sint Eusebiusparochie. Natuurlijk waren er wel mogelijkheden in de verschillende kloosters en verzorgingstehuizen. Het laatste jaar gebeurde de viering in onze parochie op woensdagmorgen om 9.00 uur in de Sint Martinus. Met de komst van een nieuwe pastoor is er weer een ruimere mogelijkheid. Afgezien van de vieringen in de verzorgingstehuizen, die in Dieren, Rheden en De Steeg deels door het pastoraal team worden verzorgd, hebben we afgesproken om vanaf 1 september de volgende eucharistievieringen aan te bieden:

Lees meer: Doordeweekse vieringen in de Eusebiusparochie

 

Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

aartsbisdomPer 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan
- wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
- hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld

Lees meer: Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

 

Kelk en pateen van pastor Ruud Bunnik in de Schatkamer

Overdracht legaat Ruud Bunnik 21-11-2014 028Op 21 november j.l. werd in aanwezigheid van enkele familieleden van de op 25 oktober 2013 overleden pastor Ruud Bunnik door de executeur-testamentair , Mevr. L. Keizer, de bij diens priesterwijding op 21 juli 1957 van de familie ontvangen kelk met pateen overeenkomstig diens wens overhandigd aan Ab Warffemius, voormalig voorzitter van de Stichting Museum Schatkamer Sint-Walburgisbasiliek.
De kelk en pateen zullen vanaf nu worden tentoongesteld in de Schatkamer van de H.Walburgiskerk. (zie foto's hieronder)

Lees meer: Kelk en pateen van pastor Ruud Bunnik in de Schatkamer

 

Live Webcam

maria martinusLive beelden vanuit de Eusebiusparochie (Martinuskerk)

Voor een juiste weergave moet adobe flashplayer geinstalleerd zijn in uw internet browser.

 

 

 

Periodieke gift aan de parochie

waardGeen notariële akte meer nodig voor het doen van een periodieke gift aan de parochie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Een schriftelijke overeenkomst met de parochie waaraan u de gift doet is voldoende.

HIER is het formulier te downloaden dat hiervoor moet worden gebruikt.

Lees meer: Periodieke gift aan de parochie

 

Vacature PCI-coördinator

vacatureParochiele Caritas Instelling (PCI) St. Eusebius
De PCI wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn door zorg en aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften van mensen. PCI is een zelfstandige instelling binnen het werkgebied van de RK Parochie Sint Eusebius te Arnhem, Rozendaal en Velp. De functie is op vrijwillige basis en dus onbezoldigd.

Lees meer: Vacature PCI-coördinator

 

Pagina 1 van 2

Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website

Recent toegevoegd